Žmonės bijojo apie juos kalbėti

Suvalkų krašte yra žmonių, kurie prisimena 1949 metų gruodžio 15 dienos tragiškus įvykius Šlynakiemyje, Jurgį Krikščiūną-Rimvydą, jo adjutantą Vytautą Prabulį-Žaibą bei kitus čia veikusius Lietuvos partizanus. Vienas tokių – suvalkietis Kazimieras Baranauskas.

Žmonės, apimti baimės, daug dešimtmečių vengė kalbėti apie Lietuvos partizanus. Tik šeimų nariai, pašaliniams negirdint, retkarčiais apie juos užsimindavo. Padėtis pasikeitė po 1990 m., kai griuvo komunistinis režimas, Lietuva ir Lenkija atgavo nepriklausomybę ir nevaržomai buvo galima kalbėti apie tuos įvykius, apie kuriuos daug dešimtmečių drausta pasakoti. Suvalkiečiai Suvalkų kapinėse pastatė simbolinį Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir jo adjutanto Vytauto Prabulio-Žaibo antkapį. Partizanų palaidojimo vieta iki šiandien nėra žinoma. Suvalkų lietuviai ilgai ieškojo žmonių, kurie galėtų apie tai ką nors papasakoti. Kazimierui ir Elenai Baranauskams pavyko Suvalkuose surasti buvusį saugumietį, kuris per kitą patikimą žmogų papasakojo apie anų dienų įvykius. 

sb, punskas.pl