Didžiuokimės savąja Valstybe

Mielieji,

Ilgaamžė valstybingumo tradicija, nenugalimas laisvės troškimas ir sutelktos pasaulio lietuvių pastangos lėmė, kad prieš 94-erius metus atkūrėme savo valstybę. Vasario 16-oji visada buvo dvasinė atrama, teikusi stiprybės okupacijos priespaudoje, lydėjusi pasipriešinimo kovose, rezistencijoje ir vėl atvedusi į Nepriklausomybę.

Visame pasaulyje švęsdami Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, kiekvienas ir visi kartu, kur begyventume, sustiprinkime savo pasiryžimą kurti atvirą ir globaliems iššūkiams pasirengusią dabarties Lietuvą. Didžiuokimės savąja Valstybe, jos tvirta ir garbinga vieta tarptautinėje bendruomenėje, sugebėjimu prisiimti atsakomybę ir tarptautinius įsipareigojimus. Tai liudija mūsų darbai – sėkmingas pirmininkavimas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai ir Demokratijų bendrijai, – intensyvus ir koordinuotas pasirengimas 2013-aisiais pusmečiui perimti Europos Sąjungos vairą, tad mūsų visų susitelkimas siekiant aukščiausių tikslų yra labai reikalingas.

Nepaisant kasdienių išbandymų, išlikime tvirti ir didūs savo laikysena, darbais ir kūrybingumu, brandinkime pilietiškumą, bendruomeniškumą ir puoselėkime lietuvišką savastį.

Nuoširdžiai linkiu, kad Vasario 16-osios džiaugsmas suteiktų mums stiprybės, tikėjimo savimi, vieni kitais ir savo Tėvyne.

Nuoširdžiai Jūsų,

Audronius Ažubalis