Brangūs tėvynainiai

Širdingai sveikinu Jus Vasario 16-osios – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga!

Prieš devyniasdešimt ketverius metus, Vasario 16 dieną, buvo paskelbtas Nepriklausomybės aktas, kuris užtikrino mūsų Tautos savarankišką, laisvą valstybinį gyvenimą. Ši data išlieka mūsų širdyse kaip mūsų tautos dvasinės stiprybės, vieningumo simbolis, siekis laisvės bei troškimo kurti stiprią ir nepriklausomą valstybę.

Nueitas ilgas kelias, nestokojęs išbandymų ir sunkumų, kuriuos įveikusi mūsų tauta išliko stipri ir sutelkta. Šiandien mūsų tėvynė drąsiai pasitinka naujus laikmečio iššūkius, ir mes visi, kad ir kur begyventume, nepamirškime, kad esame ir visada liksime Lietuvos dalis, todėl branginkime ir niekada nepraraskime ryšio su savo tėvyne bei savo darbais, žiniomis prisidėkime prie jos stiprinimo.

Regina Narušienė,

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos Pirmininkė