Kvietimas dalyvauti Velykiniame konkurse

K V I E T I M A S

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija kviečia visus norinčius dalyvauti Tarptautiniame velykiniame konkurse-parodoje 2016.

Konkurso tikslai:

1. Puoselėti ir gaivinti savo krašto velykines tradicijas.

2. Aktyvinti mūsų krašto bendruomenę.

3. Skatinti kartų bendradarbiavimą.

4. Skatinti kūrybiškumą.

 

Darbai  

Konkursui galima paruošti šiuos darbus:

– tradicinius margučius (margintus vašku, skutinėtus),

kitais būdais margintus margučius,

tradicinius karpinius: užuolaidėles, lentynėlių, paveikslų papuošimus,

verbas,

sodus,

velykines kompozicijas, popierinių gėlių ir kitų natūralių medžiagų puokštes,

juostas,

velykinius atvirukus.

Dalyvavimo sąlygos

Konkursas atviras visiems: suaugusiems ir vaikams.

Galima dalyvauti vienoje ar keliose kategorijose.

Margučių, verbų, atvirukų pristatyti bent po 3 vienetus, kitų darbų gali būti mažiau.

Darbus pristatyti iki kovo 23 dienos:

– Punske – bendrabutyje esančiose dirbtuvėse arba mokyt. A. Vaicekauskienei ir mokyt. R. Chmieliauskienei, arba susitarus tel. 601323476, 605675911;

– Seinuose – „Lietuvių namuose“, Genutei Pakutkienei;

– Lietuvoje – Lazdijų kraštotyros muziejuje, Marijampolės ir Sangrūdos kultūros namuose.

Prie kiekvieno darbo pritvirtinti informaciją: dalyvio vardą ir pavardę, amžių, gyvenamąją vietą, telefono numerį.

 

Vertinimas ir apdovanojimai

Darbus vertins komisija, atsižvelgdama į  atlikimo savarankiškumą, gyvenamosios vietos tradicijas, estetiką, kūrybiškumą.

Dalyviai vertinami pagal šias amžiaus grupes:  

– vaikai iki 10 metų,

– jaunimas nuo 11 iki 17 metų,

– suaugusieji,

– šeimos (vaikai su mama, tėveliu, močiute, seneliu ar pan.).

Komisija, atsižvelgdama į darbų kiekį paskirose grupėse, turi teisę jas pakeisti.

Komisijos sprendimas yra galutinis.

Laimėtojai apdovanojami diplomais, ekskursija į Lietuvą. Apie ekskursijos laiką ir maršrutą bus pranešta apdovanojimo metu.

 

Kita informacija

Parodos atidarymas ir konkurso rezultatų paskelbimas vyks Punsko mokyklos svetainėje balandžio 3 dieną. Darbų paroda veiks Punsko bendrabučio svetainėje nuo balandžio 3 iki gegužės 15 d. Parodą kviečiame lankyti anksčiau susitarus su organizatoriais.

Apdovanoti darbai tampa organizatorių nuosavybe. Kitus darbus galima atsiimti po gegužės 15 dienos.

LLEKD valdyba