Paminėtos Lietuvos savanorio Jono Murausko 95-osios mirties metinės

Lapkričio 21 dieną senosiose Punsko parapijos kapinėse buvo paminėtos Lietuvos savanorio Jono Murausko mirties 95-osios metinės. Jam skirtą atminimo kryžių pašventino Punsko vikaras kun. Marius Talutis. „Viešpaties angelą“, patriotines giesmes bei Lietuvos himną sugiedojo „Tėviškės aidai“.

sb, punskas.pl