Tarptautinė istorijos paveldo konferencija „Terra Jatwezenorum“ 2015

2015 m. gruodžio 12 d. Punsko savivaldybės salėje (A. Mickevičiaus g. 23) vyks tarptautinė istorijos paveldo konferencija bei metraščio „Terra Jatwezenorum“ (Jotvingių kraštas) 7 tomo pristatymas.

P r o g r a m a

9.00 val. (Lenkijos laiku) – dalyvių registravimas

I DALIS

9.30 val. – konferencijos atidarymas

PRANEŠIMAI:

  • Juozas Sigitas Paransevičius (Punskas) Kova dėl lietuvių kalbos teisių Seinų ir Suvalkų krašto bažnyčiose Kalvarijos pavyzdžiu pagal 1906–1914 metais leistą „Šaltinį“
  • Stanislovas Sajauskas (Marijampolė) Pirmasis pasaulinis karas jotvingių žemėje
  • Gintaras Lučinskas (Alytus) Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Antanas Gritėnas (1894–1934)
  • Deimantė Aidukaitė (Alytus) Jaunavedžių vedybinė elgsena buvusios Seinų apskrities parapijose 1922–1938 m.

Kavos pertrauka

  • Justinas Sajauskas  (Marijampolė)  Suvalkijos pokario partizanų spauda
  • Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė  (Alytus)  Kankintas, bet nenugalėtas. Monsinjorui Alfonsui Svarinskui – 90
  • Darius Daukšas  (Vilnius)  Punsko krašto jaunimo etninio ir nacionalinio identiteto konstravimas

II DALIS

Knygos „SEINŲ IR SUVALKŲ KRAŠTAS: KELIONIŲ VADOVAS“ sutiktuvės. Dalyvaus vadovo autoriai Giedrė Milerytė-Japertienė, Jonas Drungilas, Algimantas Katilius bei knygos recenzentai dr. Vida Montvydaitė ir Lietuvos istorijos instituto direktorius dr. Rimantas Miknys.

III DALIS

Kalėdinių, velykinių ir kt. religinių giesmių DVD plokštelės pristatymas bei „Ančios“ ir „Tėviškės aidų“ koncertas.

terra7