Seinų vaidintojai Balkūnuose

Seinų vaidintojai pradėjome repetuoti jau sausio mėnesį. Sueidavome ketvirtadieniais ir sekmadieniais. Gavome kvietimą dalyvauti šventėje Antano Žmuidzinavičiaus tėviškėje Balkūnuose, dabartiniame muziejuje. Tai paskatino mus dar labiau pasistengti. Tad, kaip sakoma, nei pamiegoję, nei valgę, nei šeimoms pietus ruošę, lėkėm kasdien ir iki vėlumos kartojom veiksmus, žodžius, sceneles. O kai pasirodėme scenoje, tai lyg akmuo nuo širdies nuriedėjo… Lengviau pasidarė. Ir jau taip dažnai nereikia sueiti ir kartoti. Teko nemažai darbuotis, bet buvo verta pasistengti. Daug pagalbos, patarimų sulaukėme iš mūsų naujo aktoriaus, bet gal apie jį vėliau plačiau parašysime.

Antano Žmuidzinavičiaus tėviškė Balkūnuose
Antano Žmuidzinavičiaus tėviškė Balkūnuose

Birželio 8 dieną dailininko Antano Žmuidzinavičiaus sodyboje vyko mėgėjų teatrų šventė-konkursas „Kaimo liktarna 2013“. Prieškario laikais šią sodybą paveldėjo dailininko sesers sūnus teatrologas, kelių knygų apie Lietuvos teatrą autorius Vytautas Maknys. Lietuvai tapus nepriklausoma jis šią sodybą (keturis pastatus ir didelį sodą) padovanojo Alytaus rajono savivaldybei.

Šventėje Balkūnuose savo pasirodymus vieni kitiems ir suėjusiems žiūrovams dovanojo Alytaus rajono Simno kultūros centro Krokialaukio filialo, Alytaus rajono Simno kultūros centro Santaikos kaimo bei Seinų mėgėjų (suburtas ir vadovaujamas Eugenijos Pakutkienės) teatrų kolektyvai. Per pertraukas kas norėjo, galėjo aktyviai dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, kur galima buvo artimiau susipažinti su molio lipdyba bei piešimu ant akmenų. Alytaus dailiųjų amatų mokyklos mokiniai pristatė savo darbus. Kumečių kultūros namų kanklių grupė bei Miroslavo filialo vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Svirtis“ kvietė prisijungti ir kartu laiką praleisti žaidžiant nuotaikingus žaidimus visai šeimai. Taip pat visi galėjo paragauti šauniausių šeimininkių dzūkiškų naminių patiekalų, o kad nepritrūktų geros nuotaikos ir skambios muzikos, savo koncertinę programą dovanojo Metelių parapijos kapela „Metelys“.

Vaidinimus stebėjo ir vertino Alytaus rajono Simno kultūros centro direktoriaus įsakymu sudaryta šventės-konkurso komisija. Komisijos pirmininkė – Alytaus rajono savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė, režisierė Alma Purvinytė, sekretorė – Alytaus rajono Simno kultūros centro specialistė Reda Junevičiūtė, nariai: šio renginio pradininkė, režisierė Aldona Balalienė, režisierius Arūnas Narauskas, Alytaus rajono Simno kultūros centro direktorius Vytautas Pavilonis, Alytaus rajono Simno kultūros centro kultūrinių renginių organizatorė, etnografė Kristina Miškauskaitė.

Vertinant teatro kolektyvus, buvo atsižvelgiama į šiuos kriterijus: geriausią dramos veikalo pastatymą, režisūrinį sprendimą, aktorių vaidybą, sceninę kalbą ir sceninę kultūrą, kūrybinę improvizaciją, scenografiją, kostiumus. Seimo nutarimu 2013 m. yra paskelbti Tarmių metais, tad vienas iš kriterijų vertinant kolektyvus buvo dzūkų tarmės panaudojimas spektakliuose, jos autentiškumas.

Nedera, bet norisi pasigirti… Garbinga komisija, apžiūrėjusi Seinų ir dviejų Lietuvos teatrų spektaklius, rinko geriausius moters ir vyro vaidmens atlikėjus. Geriausiu aktoriumi išrinktas seiniškis. Komisijos sprendimu, geriausiai pasirodžiusiam mėgėjų teatro kolektyvui – Seinų vaidintojams – buvo įteikta Alytaus rajono savivaldybės įsteigta 500 Lt teatrologo Vytauto Maknio premija. Visi šventėje-konkurse dalyvaujantys kolektyvai apdovanoti padėkos raštais ir suvenyrais.

Teko išgirsti malonių žodžių: „Jūsų aktorius gal baigęs aktorių ar teatro mokslus?“ „Na, solo užtraukė kaip kunigas bažnyčioje“. Šiemet lygis pakilo ir kiekvieno pastangų, ir mūsų naujo aktoriaus patarimų dėka. Dėkojame. Esame be galo laimingi ir patenkinti.

Seinų vaidintojų grupė (ep, punskas.pl)

 

Vienas atsakymas į “Seinų vaidintojai Balkūnuose”

Komentarai uždrausti.