„VIENYBĖ TEŽYDI“ (1 dalis)

2018 m. vasario 17 d. Punsko lietuvių kultūros namuose vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui skirtas koncertas „Vienybė težydi“. Dalyvavo Punsko meno saviveiklininkai. sb, punskas.pl

Ugnies sąšauka LIETUVAI Punske

Ugnies sąšauka ant Punsko kalno Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. 2018 m. vasario 16 d. Mūsų vaizdo reportaže kalba: renginio organizatorius Jurgis Vaičiulis, buvusi LKN direktorė Jūratė Kardauskienė, visuomenės veikėjas Juozas Sigitas Paransevičius, mokytoja Alicija Berneckienė. sb, punskas.pl

Vasario 16-oji Punsko licėjuje

2018 m. vasario 15 dieną Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje vyko iškilmingas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio minėjimas. Kviečiame žiūrėti mūsų vaizdo reportažą. sb, punskas.pl

Vasario 16-oji Vidugiriuose

Vasario 15 d. 10 val. Vidugirių koplyčios skambūs varpo dūžiai sukvietė aplinkinių kaimų gyventojus ir Vidugirių mokyklos bendruomenę į Lietuvos gimtadienį. Iškilmės prasidėjo šv. mišiomis, kurias atnašavo Punsko parapijos klebonas kun. Česlovas Baganas, vikaras kun. Marius Talutis ir Seinų parapijos vikaras kun. Petras Gucevičius. Po mišių šventės dalyviai plevėsuojant trispalvėms iškilmingoje eisenoje nužygiavo į mokyklą. …

Punsko muzikos mokyklos sveikinimas Lietuvai

„LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ“. Punsko muzikos mokyklos sveikinimas Lietuvai. Dalyvavo: Sara Pykytė, Virginija Rėkutė, Sigutė Aleksaitė, Rimas Rėkus, Gabrielius Pykys.  Sveikinimą parengė Punsko muzikos mokyklos liaudiškų instrumentų klasės mokytojas Arnoldas Beinaris. Filmavo ir montavo Sigitas Birgelis. sb, punskas.pl

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio proga Seinuose bus atidaryta Lietuviška menė

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 531 pritarė Lietuviškos menės buvusiuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose įkūrimui. Projektą inicijavo Lenkijos lietuvių bendruomenė ir LR konsulatas Seinuose. Įgyvendinti ir finansuoti šį projektą LR Vyriausybė pavedė LR kultūros ministerijai. 2016 m. gruodžio 21 d. Seinuose buvo pasirašyta sutartis dėl Lietuviškos menės įkūrimo. Sutartį pasirašė …

Apie “Varpinę” ir jos autorių

Netrukus kartu su viso pasaulio lietuviais švęsime Lietuvos nepriklausomybės 100-metį. Tai svarbi ir įpareigojanti data. Nuo kiekvieno iš mūsų priklauso Lietuvos dabartis ir ateitis. Ši sukaktis teįkvepia mus kurti Lietuvos ateitį, būti svarbiais jos gyvenimo dalyviais. Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį pradėjome švęsti jau pernai. Švęsime jį per visus šiuos metus. Pagrindinės iškilmės mūsų krašte vyks vasario …