Sektos. Kas jos? Dekalogas (4 d.)

Punsko parapijos vikarą kun. Marių Talutį kalbina portalo punskas.pl vyr. redaktorius Sigitas Birgelis. (Tęsinys)  Kaip turėtume elgtis, susidūrę su sektomis? Mūsų kraštą neretai aplanko Jehovos išpažinėjai. Kaip turime elgtis: užtrenkti duris, o gal nuoširdžiai kalbėtis?  Mums, krikščionims, pavyzdys yra Nukryžiuotasis Jėzus Kristus – Jo plačiai atvertos rankos ant kryžiaus apkabina kiekvieną. Nesvarbu, kas ateis į …

Budizmas, pagonybė ir joga. Dekalogas (3 d.)

Punsko parapijos vikarą kun. Marių Talutį kalbina portalo punskas.pl vyr. redaktorius Sigitas Birgelis. (Tęsinys)  Žmogus prieštarauja (ar neprieštarauja) Dievui, jei nevisiškai pritaria Dievo Motinos kultui? Ar turi tai priskaičiuoti prie savo nuodėmių? Kita vertus, būta atvejų, kai Dievo Motinos kultas buvo perdėtai didelis. Tai galima pailiustruoti vienu pasakojimu. Mikelandželas, tapydamas Siksto koplyčios freskas, pamatė besimeldžiančią …

Krikščionybė ir kiti tikėjimai? Dekalogas (2 d.)

Punsko parapijos vikarą kun. Marių Talutį kalbina portalo punskas.pl vyr. redaktorius Sigitas Birgelis. (Tęsinys) Jauniausia iš trijų monoteistinių religijų yra islamas. Alachui meldžiasi 1,255 mlrd. (19,67 proc.) žmonių. Islamas – tai besąlygiškas atsidavimas Viešpačiui, atsidavimas visu gyvenimu. Jo pradininkas Mahometas nesijautė kūręs naują religiją. Jis jautėsi esąs tik pranašas, siųstas skelbti arabų kalba tą patį …

Kiti dievai? Kas jie? Dekalogas (1 d.)

Punsko parapijos vikarą kun. Marių Talutį kalbina portalo punskas.pl vyr. redaktorius Sigitas Birgelis.  Sigitas Birgelis: Tęsiame pokalbį apie Dešimt Dievo Įsakymų. Dekalogas žavi savo paprastumu ir išmintimi. Jis mums duotas paties Aukščiausiojo, ne per pranašus. Dievas jį patvirtina savo vardu „Aš Esu“. Pagal žydų tradiciją, Dekalogas parašytas Jo paties ranka, kas mums reikštų: „Ką Dievas …

Dekalogas (2). Nuodėmė. Kas ji?

Dekalogas 1. Teisynas, kurio autorius Dievas Dekalogas (2). Nuodėmė. Kas ji? Punsko parapijos vikarą kun. Marių Talutį kalbina portalo punskas.pl vyr. redaktorius Sigitas Birgelis.  Sigitas Birgelis: Šiandien, tęsdami pokalbį apie Dešimt Dievo Įsakymų, panagrinėkime prologą. „Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų.“ (Išėjimo 20,2–17 ir Pakartoto Įstatymo 5,6–2) …

Teisynas, kurio autorius Dievas

 Kalbamės su Punsko parapijos vikaru kunigu Mariumi Talučiu.  Punskas.pl: Lietuvos žiniasklaida minta populistinėmis, pigiomis sensacijomis ir taip dažnai sureikšmina mažareikšmius dalykus. Tai turi (ir turės) visuomenėje daug labai blogų padarinių, nes pasakyta: „Kas sėja vėją, rinks audrą“, arba „Žodis išskrenda žvirbliu, sugrįžta jaučiu“. O kad taip pabandytume plaukti prieš srovę ir pakalbėti apie neretai nutylimus …