Jaunavedžių vedybinė elgsena buvusios Seinų apskrities parapijose

Deimantė Aidukaitė Jaunavedžių vedybinė elgsena buvusios Seinų apskrities parapijose 1922–1938 m. Pranešimas, skaitytas 2015 m. gruodžio 12 d. Punske per istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum“ 2015. Deimantė Aidukaitė (g. Alytuje). 2008 m. įgijo istorijos bakalauro laipsnį Kauno Vytauto Didžiojo universitete, 2011 m. – viešojo administravimo magistro laipsnį Vilniaus Mykolo Römerio universitete. Skaito pranešimus mokslinėse konferencijose, …

Punsko krašto jaunimo etninio ir nacionalinio identiteto konstravimas

Darius Daukšas Punsko krašto jaunimo etninio ir nacionalinio identiteto konstravimas Pranešimas, skaitytas 2015 m. gruodžio 12 d. Punske per istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum“ 2015.  Darius Daukšas – daktaras, Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus mokslo darbuotojas. Jo mokslo interesų sritis yra etninio ir nacionalinio identiteto raiška paribio zonose ir lietuvių migracijoje. Lauko tyrimų geografija apima …

Monsinjorui Alfonsui Svarinskui – 90

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė Kankintas, bet nenugalėtas. Monsinjorui Alfonsui Svarinskui – 90 Pranešimas, skaitytas 2015 m. gruodžio 12 d. Punske per istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum“ 2015.  ELVYRA BILIŪTĖ-ALEKNAVIČIENĖ – pedagogė, rašytoja, visuomenininkė, kultūrininkė. Išleido pedagoginės publicistikos ir švietimo istorijos knygas: Gerumo šviesa (1996), Amžinybės sparnai (1997), Kunigo Antano Skelčio muziejus (1997), Meilės giesmė (1999), Gyvybės lopšys …

Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Antanas Gritėnas

 Gintaras Lučinskas Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Antanas Gritėnas. Pranešimas, skaitytas 2015 m. gruodžio 12 d. Punske per istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum“ 2015.  Gintaras Lučinskas (g. 1969 m. Doškonių k., Alytaus raj.) – Viešosios įstaigos „Gintarinė svajonė“ steigėjas ir vadovas. 1989 m. baigė Kauno Antano Kvedaro miškų technikumą. 2009 m. Šiaulių universitete įgijo ekologijos ir …

Pirmasis pasaulinis karas jotvingių žemėje

 Stanislovas Sajauskas Pirmasis pasaulinis karas jotvingių žemėje Pranešimas, skaitytas 2015 m. gruodžio 12 d. Punske per istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum“ 2015.  STANISLOVAS SAJAUSKAS (g. 1946 m. Jungėnų k.) – profesorius, fizinių mokslų habil. dr. 1949–1957 m. ištremtas į Sibirą. 1963 m. baigė Marijampolės Petro Armino vidurinę mokyklą, 1968 m. – Kauno politechnikos institutą, įgijo …

Kova dėl lietuvių kalbos teisių Seinų ir Suvalkų krašto bažnyčiose

Juozas Sigitas Paransevičius Kova dėl lietuvių kalbos teisių Seinų ir Suvalkų krašto bažnyčiose Kalvarijos pavyzdžiu pagal 1906–1914 metais leistą „Šaltinį“ Pranešimas, skaitytas 2015 m. gruodžio 12 d. Punske per istorijos paveldo konferenciją  „Terra Jatwezenorum“ 2015. Juozas Sigitas Paransevičius (g. 1941 m. Paliūnų kaime, Punsko valsčiuje) – pedagogas, žymus visuomenės veikėjas. 1959 m. baigė Punsko licėjų, …

Terra Jatwezenorum 2015 konferencija Punske

Gruodžio 12 d. Punsko savivaldybės salėje vyko istorijos paveldo konferencija bei metraščio „Terra Jatwezenorum“ (Jotvingių kraštas) 7 tomo pristatymas. Konferenciją atidarė istorijos metraščio vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis. Apie kovas dėl lietuvių kalbos teisių Seinų ir Suvalkų krašto bažnyčiose Kalvarijos pavyzdžiu kalbėjo punskietis Juozas Sigitas Paransevičius. Stanislovas Sajauskas iš Marijampolės skaitė pranešimą apie Pirmąjį pasaulinį karą jotvingių žemėje. Apie Lietuvos …

Kun. Juozas Zdebskis

Kunigo Mariaus Talučio paskaita apie  jotvingių žemės didvyrį kunigą Juozą Zdebskį, skaityta per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją 2014 12 13 d. Punske. sb, punskas.pl

Konstantinas Bajerčius

Alytiškės Elvyros Biliūtės-Aleknavičienės pranešimas apie lietuvių tautos mokytoją, rašytoją, visuomenininką, kultūrininką, rezistentą ir kankinį Konstantiną Bajerčių, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją 2014 12 13 d. Punske. sb, punskas.pl

Skardupių radinys

Rašytojo Justino Sajausko pranešimas „Skardupių radinys“, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją 2014 12 13 d. Punske. sb, punskas.pl

Negyjanti Dzūkijos žaizda

Rašytojos, daugelio knygų autorės Scholastikos Kavaliauskienės iš Alytaus pranešimas „Negyjanti Dzūkijos žaizda“, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją 2014 12 13 d. Punske. sb, punskas.pl

Rimvydo ir Žaibo žūties klausimu

Istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ vyr. redaktoriaus Sigito Birgelio pranešimas apie Šlynakiemyje žuvusius Lietuvos partizanus, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją 2014 12 13 d. Punske. sb, punskas.pl