Paroda „Užmiršti jotvingių kariai“ _ 4 dalis

Jotvingių kariniai veiksmai Į istorijos puslapius jotvingiai pirmiausiai įsirašė kaip negailestingi raiti kariai. Puldami jie neretai įveikdavo kelis šimtus kilometrų nuo savo krašto, paimdavo grobį – vergus, brangenybes, net visas gyvulių bandas ir arklius. Jų reidai suintensyvėjo XII a. pabaigoje, o XIII a. buvo nukreipti daugiausia į lenkų ir Rusios žemes. Iš istorinių šaltinių žinome, …

Paroda ,,Užmiršti jotvingių kariai“ _ 3 dalis

Gynybinių tvirtovių fortifikacijos IX–XI a. (vikingų laikotarpiu) su jotvingių gynybinėmis tvirtovėmis susietos buvo šalia jų esančios gyvenvietės. Jų dydis buvo įvairus, tačiau dažniausiai gyvenvietės būdavo didelės. Dėl lokalizacijos jos buvo fortifikuojamos, bet įtvirtinimų mastas ir kokybė buvo skirtinga. Ankstyvųjų viduramžių (XII–XIII a.) vėlesniame tarpsnyje jotvingių krašte sustiprintos gynybinės sistemos, o tai turėjo įtakos gyvenviečių kūrimuisi. …

Paroda ,,Užmiršti jotvingių kariai“ _2 dalis

Kodėl žlugo Jotva ? Iš vienos pusės, kaimyninės krikščioniškos monarchijos buvo palankios kultūriniams mainams, technologijų perdavimui, ypač karybos srityje, taip pat kitiems tarpusavio ryšiams, o iš kitos pusės – tai viena iš priežasčių, lėmusių jotvingių ir kitų prūsų genčių civilizacijos izoliaciją. Šiaurės kryžių karų, kryžiuočių užkariavimų ir Rusios žygių laikotarpiu izoliacija dar labiau sustiprėjo, kadangi …

Paroda „Užmiršti jotvingių kariai“ (1 dalis)

Įžanga. Nuo 2019 m. birželio 6 d. iki rugsėjo vidurio Suvalkų apygardos muziejuje veikia paroda „Užmiršti jotvingių kariai“ („Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy“), kuri anksčiau buvo rodoma Norvegijoje. Šiame muziejuje panaši paroda „Kunigaikščio Šiurpos valdoje“ („We włości księcia Šjurpy“) veikė 2011–2012 m. Apie ją rašiau „Suvalkiečio“ 69 ir 70 nr. Dar anksčiau, tai yra 2000–2001 m., galima …

Vienos nuotraukos pėdsakais

Senosiose nuotraukose glūdi unikalus kultūros ir istorijos paveldas, kuris daug gali papasakoti apie įvykius ir žmones, kurie čia gyveno, puoselėjo tėvų ir protėvių tradicijas, kūrė mums ir ateinančioms kartoms ateitį. Žiūrėdami į jas galime pajusti praėjusio laiko ir žmonių gyvenimo dvasią. Bevartydamas prieš 47-erius metus Varšuvoje leistą lietuvių kultūros žurnalą „Varsnos“, aptikau gal kiek keistokai …

Sovietmečiu psichiatrinės ligoninės virsdavo kalėjimais

Psichiatrijos ligoninėse vyraujanti tvarka ir dabar dažnai išlieka po paslapties skraiste. Apie tai atviriau prabilti vengta ir sovietmečiu. Tačiau Vilniuje adresu Vasaros g. 5 įsikūrusios psichiatrinės ligoninės pavyzdys rodo, kad ligoninėse būta įvairiausių pacientų, kartu ir tokių, kuriems klinikinių paslaugų tiesiogiai neprireikdavo. Dalis jų atsidurdavo šiose ligoninėse per prievartą. VMPSC teritorija / Žygimanto Gedvilos / 15min …

,,Dovydas prieš Galijotą…“

Internetinėje erdvėje gausu patarimų, kaip išgyventi, kaip pasielgti kritinėje situacijoje. „12 karmos patarimų“,  įkvepiančios citatos, padėsiančios atrasti gyvenimo motyvaciją ir gyvenimo džiaugsmą, N. Mandelos mintys, V. Čerčilio pasisakymai… „lūžta“ facebook‘as. Žemai lenkiuosi prieš garsius pasaulio lyderius, bet manau, kad kiekviena tauta atsakymų turėtų ieškoti savo praeityje, ten, kur jos syvai, kur jos didvyriai. Tauta, kaip …

Šešios neįprastos tarpukario Lietuvos Seimų asmenybės

Kas būtų, jei pažvelgtume ir į tautos atstovus, neišlikusius giliau žmonių atmintyje? Tarp jų atrastume ne ką mažiau įdomių asmenybių, išskirtinių savo radikaliais pasiūlymais – nuo šventadienių panaikinimo iki politinių kalinių išlaisvinimo. Šiame straipsnyje noriu supažindinti su 6 neįprastomis tarpukario Lietuvos Seimų asmenybėmis ir jų kontroversiškais pasisakymais. III Seimo nariai / Lrs.lt nuotr. Adomas Vilimas (Seimo …

Punsko krašte pagerbti Lietuvos partizanai (2 dalis)

2019 metų birželio 16 dieną iškilmingai buvo pagerbti Punsko ir Seinų krašte veikę ir iš čia kilę Lietuvos partizanai.  Iškilmės prasidėjo šv. Mišios Punsko bažnyčioje, kurias atnašavo kunigai: Česlovas Baganas ir Marius Talutis. Pamaldoms baigiantis buvo sugiedotas Lietuvos himnas ir „Viešpaties angelas“. Po Mišių šventės dalyviai nuskubėjo į Giluišių kaimą, kur buvusioje Dzidolikų sodyboje vyko …

Punsko krašte pagerbti Lietuvos partizanai_(I dalis)

2019 metų birželio 16 dieną iškilmingai buvo pagerbti Punsko ir Seinų krašte veikę ir iš čia kilę Lietuvos partizanai. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Punsko bažnyčioje, kurias atnašavo kunigai: Česlovas Baganas ir Marius Talutis. Pamaldoms baigiantis buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Po Mišių šventės dalyviai nuskubėjo į Giluišių kaimą, kur buvusioje Dzidolikų sodyboje vyko Lietuvos partizanų pagerbimo iškilmės. Trečioji …

Lietuvių chartijai 70 metų

Prieš 70 metų, 1949 m. birželio 14 d., Augsburge Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas pasirašė Lietuvių chartiją, kurioje išreikšti lietuvių išeivijos tautinio solidarumo principai. Lietuvių chartija pabrėžė lietuvių pastangas išsaugoti nepriklausomos Lietuvos tradicijas, kvietė lietuvius puoselėti tautinį patriotizmą, laisvės ir demokratijos siekius. Lietuvių chartiją sudaro įžanginė dalis ir 13 straipsnių, svarbiausias jų – vienuoliktas, kuriame skelbiamas tautinis solidarumas, …

Paulius Birgelis. Prezidentų atostogos tarpukariu: ilsėjosi ir Lietuvos dvaruose, ir užsienio kurortuose

Valstybės vadovų pareigos yra be galo sekinančios. Nenuostabu, kad ir tarpukario Lietuvos prezidentai negalėjo visiškai apsieiti be vasaros poilsio. Tačiau kur jie poilsiaudavo – tiek eidami pareigas, tiek prieš tai ar po to? Tarpukariu populiariausiomis lietuvių atostogų kryptimis būdavo Palangos pliažas ar atokvėpis kaime. Pasitaikydavo ir tolimesnių kelionių į užsienį. Kartais tiek Palangą, tiek kaimą …

Vyskupo Antano Baranausko mirtis ir laidotuvės

2022 metais minėsime Seinų vyskupo Antano Baranausko 120-ąsias mirties metines. Palyginti nemažai žinome apie paskutines vyskupo gyvenimo dienas Seinuose, jo mirtį ir laidotuves. Gyvenimo saulėlydyje A. Baranauskas dirbo nepaprastai intensyviai. Po 8 valandas jis sėdėdavo su plunksna prie stalo. Nors buvo gamtos apdovanotas stipriu organizmu, tokio darbo krūvio negalėjo pakelti. Gydytojai ne kartą perspėjo jį …