Rytines šv. Mišias tepuošia skambi giesmė

Kunigo prelato Igno Dzermeikos klebonavimo laikais (1967-1993) Punsko parapijoje, šalia didžiojo bažnytinio choro, pradėjo burtis jaunimo grupelės, kurios sekmadieniais 8.00 val. ateidavo giedoti į rytines lietuviškas šv. Mišias, mat vyresnieji nuo senų laikų į vargonus rinkosi per Sumą. Tokia Punsko krašto jaunimo veikla nebuvo pastovi – kurį laiką giedojo merginos (jas mokė tuometinis vikaras kun. …

Šventkelionė į Pal. Jurgio Matulaičio 90-ųjų mirties metinių minėjimą

 Autobusas išvyksta nuo Punsko bažnyčios 7.30 val. Kelionės kaina – 20 zlotų. Registracija: Pas kunigą Marių, tel. 661 017 316 arba el. paštu: mtalutis@gmail.com Pas Teresę Uzdilaitę, tel. 501 039 197 Pas Anelę Krakauskienę parduotuvėje „Valdi“.   Renginio programa 10.00 Registracija (Marijampolės dramos teatre, P. Armino g. 2) 10.15 Sveikinimo žodžiai 10.30 Konferencija: Arkiv. Jurgio …

Punsko bažnyčios Monstrancija

Monstrancija tai vienas brangiausių ir meniškiausių katalikų liturginių reikmenų. Joje yra laikoma Ostija (Švč. Sakramentas). Ar dalyvaudami šv. Mišiose suvokiame Monstrancijos prasmę? Ar žinome jos reikšmę krikščionių liturgijoje? Apie Punsko bažnyčios Monstranciją pasakoja kun. Marius Talutis. sb, punskas.pl Punsko bažnyčios Monstrancijos fundatorius kun. Bonifacijus Valinčius

Apie Punsko bažnyčios liturginius drabužius

Ar stebėdami kunigą, aukojantį šventąsias Mišias, suvokiame jo dėvimos aprangos prasmę ir simboliką? Ar žinome, ką reiškia spalvos, naudojamos krikščioniškoje liturgijoje? Apie Punsko bažnyčios liturginius drabužius ir jų reikšmę religinių apeigų metu pasakoja kun. Marius Talutis. sb, punskas.pl

Punsko šventovės vitražai

Tęsiame ciklą apie Punsko bažnyčią. Šiandien – pasakojimas apie Punsko šventovės vitražus. Jie buvo atlikti maždaug prieš 40 metų tuometinio Punsko klebono Igno Dzermeikos rūpesčiu. Apie vitražus kalba kun. Marius Talutis.

Punsko bažnyčios altorius

„Punsko bažnyčia yra nepaprasto grožio. Įrašiau ją į gražiausių pasaulyje matytų šventovių sąrašą”, – pasakė poetė ir dailininkė Daiva Molytė po šv. Mišių, skirtų 50-ajam Poezijos pavasariui. Lankytojų dėmesį patraukia ąžuolinis Punsko bažnyčios didysis gotikos stiliaus altorius. Jo sumanytojas – dekanas kun. M. Simonaitis.  Punsko klebonas jį užsakė paragintas Seinų vysk. Antano Baranausko. Punsko bažnyčios …

Punsko bažnyčios krikštykla

Nepaprastai graži, jauki ir įdomi yra Punsko Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia. Ateiname į šią šventovę sekmadieniais ir šiokiadieniais pasimelsti, pagarbinti Dievą. Ne visada suvokiame, kiek daug įdomybių yra šiuose Dievo namuose. Apie Punsko bažnyčios krikštyklą pasakoja Punsko parapijos vikaras Marius Talutis. sb, punskas.pl