Albino Žukausko troba

Albinas Žukauskas BUBELIAI Kiekvienoje trobelėje dutūkstantąjį kartą verkta, Kiekvienoje trobelėje tristūkstantąjį kartą juoktasi, Todėl jos visos tokios jaukios, savos, artimos – Ten visos ugnys giminingos, betgi kiekviena kitokia; dūmai Skirtingai kvepia, sklaistosi virš palšo kraigo; Ten ant kiekvieno veido sukrešėjo sunkios tarsi džiaugsmas Vestuvių ašaros, stangrus lyg vėjas šermenų Raudojimas ir moteriškas stūgavimas. Ten kas …

ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO laidotuvių akimirka

Laisvės kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16-osios deklaracijos signataro, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininko pirmojo pavaduotojo, nuo 1953 m. – aukščiausiojo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ir dėl nepriklausomybės kovojančios Lietuvos pareigūno, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago valstybinių laidotuvių akimirka. 2018 m. spalio 6 d. Antakalnio kapinės Vilniuje. Sigito …

Vilnius ruošiasi Popiežiaus vizitui

Vilnius, 2018 m. rugsėjo 1 d. Sigito Birgelio nuotraukos Lietuvoje vyksta savanorių mokymai, tvarkomos miestų gatvės, tapomi Šventojo Tėvo paveikslai. Tomis dienomis vykti į Vilnių ar Kauną tikrai verta. Kiekvienas tikintysis turės galimybę išvysti Šventąjį Tėvą savo akimis, gauti jo palaiminimą. sb, punskas.pl