Paskelbti 2015 m. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai

Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija paskelbė 2015 m. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatus.

2015 metais Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatais tapo:

muzikologas Algirdas Jonas Ambrazas už fundamentalius XX amžiaus lietuvių muzikos tyrimus; 

muzikas Leopoldas Digrys už Lietuvos vargonų mokyklos atgaivinimą ir plėtojimą;

aktorius Dainius Gavenonis už šiuolaikinį teatrą kuriančią aktorinę kalbą;

rašytoja Giedra Radvilavičiūtė už skvarbią visuomenės analizę, už eseistinio teksto kokybę;

skulptorius Vladas Urbanavičius už minties ir formos darną šiuolaikinėje skulptūroje;

grafikė Janina Grasilda Žilytė (Birutė Žilytė) už aukštąją modernią kultūrą puoselėjančią dailę ir kūrybą vaikams.

„Laureatams tenka didelė garbė ir kartu didelė atsakomybė prieš Lietuvos visuomenę užkeliant kartelę gyventi, elgtis, kurti pagal aukščiausius vertybinius standartus. Šis šešetukas Vasario 16-ąją bus iškilmingai pagerbtas Lietuvos Respublikos Prezidentūroje ir dar kartą bus padėkota už didžiulį indėlį į mūsų šalies kultūrą plačiąja prasme“, – sakė kultūros ministras Šarūnas Birutis, padėkojęs Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijai už sudėtingą laureatų įvertinimo ir išrinkimo darbą.

„Mes pasiekėme sutarimą ir mūsų balsavimas buvo tik galutinis įteisinimas to, kas diskusijų metu ryškėjo. Tai be galo sudėtinga, nes mes suprantame, kad nieko aukštesnio už Nacionalinę kultūros ir meno premiją mūsų valstybėje nėra – aukščiau gali būti tiktai amžinybė. Kalbame apie labai kūrybingus ir nuolat kuriančius žmones, kurie kurs ir toliau. Suvokiame, kad menininkai ir kultūros žmonės yra Lietuvos kūrybinė laboratorija, kuri atveria mums galimas mūsų valstybės, kultūros ateities trajektorijas“, – sakė Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos pirmininkas filosofas Leonidas Donskis.

Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisiją, kuriai vadovauja filosofas Leonidas Donskis, sudaro kompozitorius ir dirigentas Vaclovas Augustinas, teatro ir kino aktorius Juozas Budraitis, literatūrologė Viktorija Daujotytė-Pakerienė, dirigentas Juozapas Domarkas, architektė urbanistė, architektūrologė Jūratė Jurevičienė, teatro režisierius Oskaras Koršunovas, literatūrologas Mindaugas Kvietkauskas, skulptorius ir filmų kūrėjas Deimantas Virgilijus Narkevičius, skulptorius Arūnas Sakalauskas, fotomenininkas Stanislovas Žvirgždas.

Nuo 1989 metų Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos kasmet teikiamos už Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurtus per pastaruosius 7 metus kūrinius, taip pat kūrinius, sukurtus per ilgesnį nei pastarieji 7 metai laiko tarpą. Kasmet skiriamos ne daugiau kaip 6 kultūros ir meno premijos, iš jų ne daugiau kaip 2 premijos gali būti skiriamos už kūrinius, kaip ilgametį kūrėjo kūrybinį indėlį į kultūrą ir meną. Kultūros ir meno premija yra 800 bazinių socialinių išmokų dydžio.

Nacionalinės premijos laureatai išrenkami ir paskelbiami gruodžio mėnesį, o premijas įteiks Lietuvos Respublikos Prezidentė Vasario 16-osios proga.

http://lrkm.lrv.lt/