Vyskupo Antano Baranausko gatvė Gdynėje

Lietuvoje A. Baranausko vardu pavadintos gatvės Kaune, Vilniuje, Mažeikiuose, Panevėžyje, Rumšiškėse, Telšiuose, Ukmergėje, Alytuje, Ežerėlyje, Garliavoje, Utenoje, Vainute ir Vilkaviškyje, yra taip pat centrinės aikštės Anykščiuose ir Sedoje.

 Seinuose, kur vyskupas gyveno, dirbo ir yra palaidotas, gatvės jo vardu nėra ir vargu ar kada nors bus. Tačiau jis pagerbtas viename iš didžiųjų Lenkijos miestų – Gdynėje, kur gyventojų yra beveik ketvirtis milijono. Nuo 2009 m. vasaros čia yra Vyskupo Antano Baranausko gatvė – lenkiškai užrašyta Bpa Antanasa Baranauskasa. Gatvė nedidelė, bet gražiai sutvarkyta, esanti naujame Gdynės rajone (Chwarzno-Wiczlino). Tokį nutarimą miesto taryba priėmė dar 2009 m. rugpjūčio 26 d. Tuomet dabartinės gatvės vietoje namai dar tik kilo.

nb-baranauskasa

 Vyskupo Antano Baranausko gatvė Gdynėje

 Būsimieji gyventojai nuogąstavo, kad sunku bus pavadinimą ne tik ištarti, bet ir įsidėmėti. Dėl paties poeto ir vyskupo įamžinimo jie neprieštaravo, tačiau pageidavo, kad būtų vartojama lenkiška pavardės forma – Bpa Antoniego Baranowskiego. Dėl to protestuota ir 2010 m., kylant pirmiesiems pastatams (Gyventojai nenori gatvės pavadinimo, nes jis per sunkus, www.trojmiasto.pl), ir vėliau – 2012-aisiais, į naujus butus pradėjus keltis pirmiesiems gyventojams (Gdynė: ginčas dėl gatvės pavadinimo – Baranowskiego ar Baranauskasa? gdansk.tvp.pl). Ginčas, matyt, buvęs stiprus, kadangi daugiabučio nr. 1 iš viso nėra: jo gyventojai nesutiko su tokiu gatvės pavadinimu.

nb---naranauskasa2

Vyskupo Antano Baranausko gatvė žiemą 

Šį kartą nenusileido Gdynės miesto taryba. „Jeigu norime, kad Lietuvoje Adomo Mickevičiaus vardas būtų rašomas lenkiškai, tai ir patys turime paisyti lietuvių rašybos“, – argumentavo tuometinis miesto tarybos pirmininkas.

  Aldutės Grigutytės nuotr.

nb, punskas.pl