Virtuali paroda

 Lietuvos centrinis valstybės archyvas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga parengė virtualią parodą „Vasario 16-osios minėjimų užsienyje istorija 1940–1990 m.“.

  paroda-arch

 Parodoje eksponuojami: Vokietijos, Austrijos DP stovyklų lietuvių pabėgėlių, užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų, draugijų ir asmenų sveikinimai Lietuvos diplomatams, Vasario 16-osios minėjimų užsienio valstybėse programos bei šia proga JAV, Australijos, Brazilijos laikraščiuose publikuoti straipsniai. Pristatomos JAV valstybės institucijų proklamacijos, kuriomis Vasario 16-osios proga buvo skelbiama Lietuvos Respublikos diena skirtingose JAV valstijose ir miestuose.

 Parodoje pateikiamos Vasario 16-osios minėjimų akimirkas JAV, Šveicarijoje, Italijoje, Suomijoje primenančios nuotraukos ir garso įrašai, kuriuose įamžintos Lietuvos diplomatų – Stasio Lozoraičio, Vaclovo Sidzikausko, Petro Povilo Daužvardžio ir Juozo Kajecko – sveikinimo kalbos, transliuotos per užsienio valstybių radijo stotis. Lankytojų dėmesiui pristatomi 1947 m. kino kadrai iš Vasario 16-osios minėjimo Augsburgo (Vokietija) DP stovykloje ir Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje moksleivių pasirodymo 1984 m. Lietuvos valstybės atkūrimo šventės proga filmo ištraukos.