A. A. Jonynas apie Lietuvos rašytojų sąjungą

Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininką Antaną A. Jonyną kalbina portalo punskas.pl vyr. redaktorius Sigitas Birgelis. Kviečiame žiūrėti mūsų vaizdo interviu.

Lietuvos rašytojų sąjunga tai visuomeninė organizacija, atstovaujanti įvairių žanrų rašytojams ir koordinuojanti jų veiklą bei užsiimanti leidyba. Ji turi skyrius Kaune ir Klaipėdoje, leidyklą, klubą, knygynus „Versmė“ ir „Atžalynas“ (Vilniuje), kūrybos ir poilsio namus „Urbo kalnas“ (Nidoje), „Diemedis“ (Palangoje), „Krantas“ (Anykščiuose). Rašytojų sąjunga leidžia literatūrinius žurnalus „Metai“, „Nemunas“, „Vilnius“, savaitraštį „Literatūra ir menas“.

Lietuvos rašytojų sąjunga tęsia Lietuvių meno kūrėjų draugijos Literatų sekcijos (1920–1934 m.), Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos (1922–1932 m.), Lietuvos rašytojų draugijos (1932–1944 m.) ir iš dalies sovietinio laikotarpio rašytojų sąjungos (1945–1989 m.) veiklą.

Sovietmečiu Rašytojų sąjunga buvo verčiama dalyvauti antilietuviškoje kultūros politikoje, tik kai kurie jos nariai asmeniškai ryždavosi ginti daugelį svarbių nacionalinių vertybių – kalbą, literatūrą, istorinę atmintį, tradicijas, tikėjimą.

punskas.pl