Adventinis vakaras Seinuose

Gruodžio 13 d. Seinų „Lietuvių namuose“ vyko Adventinis vakaras, kurio metu girdėjome daug gražių kalėdinių giesmių ir dainų, atliekamų Seinų saviveiklininkų. Buvo juntama kalėdinė nuotaika, kurią sustiprino kunigo Petro malda bei kalėdaičių pašventinimas.

Pirmąjį Adventinį vakarą prieš 20 metų surengė tuometinis LR konsulas Seinuose Vidmantas Povilionis ir jo žmona Veronika. Jiems talkino Seinų saviveiklininkai ir etnografinis ansamblis „Blezdinga“.

ib, punskas.pl