Apaštališkasis Nuncijus Celestino Migliore: būtinas dialogas vietoje

berznykas
Seinų miesto burmistras Jan Stanisław Kap deda gėles ir prie „lietuviško paminklo“ Nuotraukos iš http://www.um.sejny.pl

Lenkijos lietuvių bendruomenė gavo Apaštališkojo Nuncijaus atsakymą į raštą, siųstą spalio 29 d., kuriame trys lietuvių organizacijos: Lenkijos lietuvių bendruomenė, Lenkijos lietuvių draugija ir Lietuvių šv. Kazimiero draugija, prašė padėti apginti Berznyke palaidotų Lietuvos savanorių garbę. Pasak laiško autorių, šiuo metu yra niekinamas ten palaidotų Lietuvos savanorių atminimas.

Nuncijus Celestino Migliore laiške lietuviams rašo: „Ačiū už nuoširdų ir atvirą pasidalijimą savo ir Jūsų atstovaujamų bendrijų jausmais. Perskaičiau apie juos labai atidžiai ir nuoširdžiai bei su Jūsų nuomonės supratimu.

Mano patirtis iš daugelio pasaulio kraštų, kur man teko dirbti, sako, kad svarbu rodyti pagarbą žmonių, priklausančių tautinei mažumai, rodomam jautrumui. Tai visuomenės brandumo matas. Kaip pastebėjau, į šią problemą visur žiūrima labai jautriai. Spėju, ne kitaip yra su Lenkijos lietuviais ar Lietuvos lenkais.

Ta pati patirtis taip pat sako, kad sprendžiant vietos visuomenėse susiklosčiusius klausimus nenaudingi būna viršūnėse priimami sprendimai, o tik atviras ir ramioje atmosferoje vykstantis atkaklus dialogas, geranoriškai dalyvaujant visoms suinteresuotoms šalims ir pabrėžiant tai, kas jungia, o ne tai, kas gali skirti.

Dar kartą išsakydamas supratimą pristatytais klausimais, patikinu, kad artimiausiu laiku pasikalbėsiu su Elko vyskupu apie dialogo anksčiau aptarta dvasia būtinumą.“

„Aušra“, 2013/22

2 atsakymai į “Apaštališkasis Nuncijus Celestino Migliore: būtinas dialogas vietoje”

  1. Nuncijaus atsakymas diplomatiškas, kitoks ir negalėjo būti. Taigi reik palaukti bus matyt, ar prasidės koks dialogas, ar tuo viskas ir pasibaigs, o kitais metais vėl bus atidengtas eilinis paminklas.

  2. Iš tiesų Apaštališkojo Nuncijaus malonūs ir krikščioniškaja dvasia spindintys žodžiai,bet tai tik žodžiai,kurie vargu ar sudarys kokį nors įspūdį lenkų vietiniams politiniams veikėjams ir jų remėjams.Žinotina ir tai,kad dabartinis Elko Vyskupas prieš keliolika metų vykdė apaštališkąjį tarnavimą Rusijoje -Sibire- kur konfliktavo su vietine politine ir religine stačiatikių valdžia ir vėliau buvo neįsileistas į šią valstybę.Dialogas tarp visuomenės bendruomenių yra galimas ir būtinas,bet pirmiausia reikia panaikinti konflikto padarinius.Be šito viskas liks tik tuščių kalbų lygmenyje.

Komentarai uždrausti.