Apie Vidugirių „Rūtos“ vaidintojų grupę

Vidugirių kaimo jaunimas per beveik 20 metų pastatė apie 20 vaidinimų.

„Rūta“ ne kartą buvo vertinama kaip puiki kaimo vaidintojų grupė.

Šiandien „Rūtą“ atsimena tik vyresniojo amžiaus žmonės, o jos gražius gyvavimo metus mena tik išlikusios nuotraukos…

Pasakoja Vidugirių kaimo gyventojai Antanas Jonuška ir Onutė Priclekienė.

js, punskas.pl