Artėja Punsko licėjaus jubiliejus

Kitais metais Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus švęs 60-metį. Prieš keletą mėnesių, birželio 28 d., buvo sukurtas jubiliejaus organizacinis komitetas. Jo pirmininku išrinktas Jonas Vydra. Organizacinį komitetą sudaro Punsko Kovo 11-osios licėjaus mokytojai, visų absolventų laidų atstovai, buvę direktoriai, lietuviškų organizacijų, kultūros ir švietimo įstaigų vadovai.

Apie artėjantį jubiliejų pasakoja organizacinio komiteto pirmininkas Jonas Vydra ir Punsko licėjaus direktorė Irena Marcinkevičienė.

sb, punskas.pl