Asmens tapatybės kortelės jau išduodamos LR diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose

Pranešame, kad dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo jau galima kreiptis į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas.

Primename, kad asmens tapatybės kortelės turi integruotą kontaktinę elektroninę laikmeną. Tai suteikia galimybę pasirašyti elektroninius dokumentus saugiu elektroniniu parašu, taip pat galimybę paslaugų teikėjams identifikuoti asmenį jungiantis prie informacinių sistemų ir registrų bei siunčiant duomenis internetu. Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) yra išduodami kartu su asmens tapatybės kortele. (http://consulate-sejny.mfa.lt/sejny/lt/)

konsulatas