Ateitininkai Punske

 

Š. m. liepos 3-7 dienomis Punsko ir Sein? krašte stovyklauja Lietuvos ateitininkai. Antradien?, liepos 5 dieną, jaunimas p?sčiomis nukeliavo ? Eglinę, aplank? ?sp?dingą jotvingi? piliakaln?.