Atkuriami kaimo šeimininkių būreliai

Punsko krašte, kaip ir kitose Lenkijos vietovėse, yra atkuriami prieš kelis dešimtmečius veikusieji kaimo šeimininkių būreliai. Apie juos pasakoja naujai išrinkta Punsko seniūnė Elžbieta Jonušonienė ir Punsko valsčiaus darbuotoja Jolanta Latvienė.

sb, punskas.pl