Baltų vienybės diena

2016 m. rugsėjo 22 d. Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje ir kitur buvo paminėta Baltų vienybės diena.

Punsko ir Seinų krašte šventė prasidėjo Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje Ožkiniuose. Čia iškilmingai pakeltos Prūsos, Lietuvos ir Latvijos vėliavos, sugiedoti himnai, pagerbti protėviai bei uždegta šventoji ugnis.

Po to atstovai išsiskirstė su ugnimi ir uždegė ją ant piliakalnių ir kalnų.

 bvd-2016-a

sb, punskas.pl