Birželio 15 d. Lietuvos mokslininkai surengs protesto akciją prie Seimo ir Vyriausybės

Birželio 15 d. 11 val. Vilniuje Lietuvos mokslininkai ketina išeiti į gatves protestuodami prieš „vykdomą aukštojo mokslo skurdinimą, pseudo liberalią socialinę politiką, antidemokratišką aukštojo mokslo reformą“, – rašoma Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) ir Lietuvos mokslininkų sąjungos (LMS) tarybos išplatintame kvietime.

Mokslininkų mitingas prie Vyriausybės | Mokslolietuva.lt nuotr.

Mokslininkų mitingas prie Vyriausybės | Mokslolietuva.lt nuotr.

Mokslininkų protesto akcija-mitingas-eitynės vyks Gedimino prospektu nuo Seimo iki Vyriausybės (Kudirkos a.). Akcijai rengti gautas Vilniaus miesto savivaldybės leidimas. Akcijos pabaiga – 14 val.

Mitingo rengėjai sako, kad šiemet gegužės 18 d. įvykęs susitikimas su Vyriausybės atstovais dėl Švietimo šakos kolektyvinės sutarties nebuvo konstruktyvus ir nedavė rezultatų, nes Vyriausybė, argumentuodama lėšų stoka, iš principo atsisako didinti aukštojo mokslo finansavimą. Aukštųjų mokyklų darbuotojams atlyginimus pasiūlyta didinti paprasčiausiu būdu – iš „vidinių rezervų“, tai yra atleidžiant trečdalį darbuotojų, – teigia mitingo rengėjai.

Jonas Jasaitis | asmeninė nuotr.

Kreipimąsi į Lietuvos akademinę bendruomenę išplatinę LAMPSS tarybos pirmininkė doc. dr. Asta Lapinskienė bei LMS tarybos pirmininkas prof. dr. Jonas Jasaitis rašo:

„Tęsdama neoliberalią ekonominę ir socialinę politiką, Lietuvos valdžia net nekelia klausimo dėl akivaizdžiai būtino didesnio aukštojo mokslo finansavimo ir neprisiima jokios atsakomybės už vykdomos šios „reformos“ padarinius bei aukštųjų mokyklų darbuotojų – savo šalies piliečių – padėtį ir likimą. Pagrindiniu reformos tikslu skelbiama studijų kokybė, tačiau ji negerės, jei akademiniam personalui nebus užtikrintas gerai apmokamas stabilus darbas. Gal po gražiais žodžiais apie aukštojo mokslo reformos naudą visuomenei slypi visai kiti tikslai – nauda tam tikroms interesų grupėms ir konkretiems akademinio elito atstovams.

Šiandien Lietuvos akademinė bendruomenė turi tik dvi galimybes. Pirmoji – klusniai susitaikyti su „reformatorių“ planais toliau būti akademiniais baudžiauninkais, tai yra pačiai aukštajai mokyklai „optimizuotis“, vykdant „reformą“ pagal valdžios primetamas „kovos dėl būvio“ taisykles. Antroji – pirmą kartą nuo Nepriklausomybės atkūrimo laikų parodyti kolektyvinę pilietinę valią ir susitelkus mitingais, eitynėmis, visuotiniu streiku ir kitomis demokratinėmis bei teisinėmis formomis pasipriešinti nieko gero aukštajam mokslui nežadančiai bei nehumaniškai „reformai“.

„Lietuvos aukštojo mokslo reforma neturi būti nei dar vienas aukštųjų mokyklų išteklių ir turto perskirstymas tarp akademinių ir verslo klanų, nei neapgalvotas eksperimentas su Lietuvos mokslu ir jo darbuotojais. Ji turi būti vykdoma demokratiškai, skaidriai, sąžiningai, laikantis teisės aktų, tarnauti visos šalies ir akademinės bendruomenės interesams. Akademinė bendruomenė turi teisę būti svarbiu šios reformos subjektu ir yra pajėgi joje dalyvauti.  Tikimės, kad Lietuvos akademinė bendruomenė supranta susidariusią padėtį ir aktyviai dalyvaus gindama savo teises, šalies mokslo likimą ir savo valstybės interesus. Apie ketinimą dalyvauti akcijoje galima pranešti  šiais elektroninio pašto adresais: info@lampss.lt; mokslolietuva@gmail.com“, – sako LMS tarybos pirmininkas prof. dr. Jonas Jasaitis.

www.alkas.lt

alkas_logo_small