„Bostono enciklopedijai“ 60 metų

 Šiemet sukanka 60 metų, kai JAV, Bostone, buvo išleistas pirmasis „Lietuvių enciklopedijos“ („Bostono enciklopedijos“) tomas. Šis 37 tomų enciklopedinis leidinys – vienas išsamiausių lietuviškų leidinių, kur gausu informacijos apie Lietuvą, jos istoriją ir žmones.

knygos-enXX a. šeštajame dešimtmetyje enciklopedijos leidybos idėja kėlė daug diskusijų. Ilgai galvota, kokia enciklopedija reikalingesnė – visuotinė ar lituanistinė. Svarstyta, ar ji bus reikalinga jaunajai kartai ir ar, pavyzdžiui, jos leidėjas neketina tik pasipelnyti. „Lietuvių enciklopedijos“ leidybą palaikė daugelis žymių lietuvių išeivijos organizacijų ir visuomenės veikėjų. Svarus buvo pirmojo „Lietuvių enciklopedijos“ redaktoriaus prof. Vaclovo Biržiškos, VLIK’o pirmininko  M. Krupavičiaus, JAV LB Laikinojo organizacinio komiteto pirmininko J. Balkūno, diplomato S. Lozoraičio, arkivyskupo J. Skvirecko, ALT pirmininko L. Šimučio pritarimas ir palaikymas.

„Lietuvių enciklopedijos“ leidyboje dalyvavo ir talkino daugiau negu 1000 bendradarbių: redaktorių, informacijos ir tekstų rinkėjų, techninių darbuotojų.

„Lietuvių enciklopedijos“ vyriausieji redaktoriai:

„Lietuvių enciklopedijos“ 60-mečio proga internete sukurta svetainė http://lituapedija.net/, kurioje šiuo metu yra 19 enciklopedijos tomų. Virtualioje parodoje galima susipažinti taip pat su „Lietuvių enciklopedijos“ istorija, leidėjo J. Kapočiaus asmenybe ir veikla.

sb, punskas.pl