Bus tęsiamas studentų bendrabučių atnaujinimas

Lietuvos aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiams remontuoti bus skirta apie 20 mln. eurų.

bendrabutisLėšos studentų bendrabučiams atnaujinti skiriamos įgyvendinant Europos Komisijos inicijuotą JESSICA (Jungtinė Europos parama tvarioms investicijoms miestuose) programą.

 Universitetams, kolegijoms ir profesinio mokymo įstaigoms bus teikiamos bendrabučių renovacijos paskolos, kurių terminas – iki 20 m. Paskolas galės gauti tie bendrabučiai, kurie pastatyti pagal techninius normatyvus, galiojusius iki 1993 m. Atnaujinti bendrabučiai pagerins studentų ir mokinių gyvenimo sąlygas ir sumažins energijos suvartojimą.

 Europos investicijų bankas (EIB), valdantis JESSICA kontroliuojantįjį fondą, atrinko dvi viešąsias įstaigas – Centrinę projektų valdymo agentūrą (CPVA) ir Viešųjų investicijų plėtros agentūrą (VIPA), kurios administruos renovacijos lėšas. Liepos pabaigoje pasirašyta trišalė sutartis tarp CPVA, VIPA ir EIB.

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija