„Paminklams – ne, kapams – taip“

 Neseniai „Aušra“ rašė apie Berznyko kapines ir ten vykdomą neįprastą istorinės atminties žadinimo politiką. Daug kas sako, kad tokiu būdu ir tokioje vietoje jokios politikos vykdyti nederėtų. Kapinės ir mirusiųjų pagerbimas užima svarbią vietą Europos (o gal reikėtų sakyti – mūsų įsivaizduojamo civilizuoto pasaulio) kultūroje. Dėl Berznyke vykdomos istorinės atminties politikos girdėjome įvairių komentarų. Vieni …

Apie Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų bendradarbiavimą

„Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo kryptys ir galimi instrumentai 2014–2020 metais“ – taip pavadintas seminaras vyko š. m. spalio 3 d. „Lietuvių namuose“. Jį surengė LR konsulatas Seinuose. Seminare kalbėta apie Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų bendradarbiavimo planus ir galimybes pasinaudoti Europos Sąjungos fondų parama naujoje 2014–2020 m. finansinėje perspektyvoje. Aptartas Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės kūrimo …

Kalba pasako, koks esi

Scenoje deklamuojame eiles apie meilę gimtajai kalbai, dainuojame apie tai, kokia graži, nepakartojama, sena mūsų protėvių ir tėvų kalba. Bet namuose, gatvėje ar mokykloje lietuvių kalbą darkome, o kartais net ir niekiname tuos, kurie kalba taisyklingai, be slavizmų ir kitokių barbarizmų, taigi „normalnie“, kaip sakoma Punske. Laikome save patriotais – o juk patriotizmas tai ir …

Daug ką reikia nuveikti

Su keletą mėnesių Seinuose dirbančia Lietuvos Respublikos konsulato vadove Vida Bagdonavičiene apie lietuvių diasporą, darbą konsulate ir artimiausius planus kalbasi Irena Gasperavičiūtė. Irena Gasperavičiūtė: Gerbiama Ministre, jau keletą mėnesių esate Seinuose. Kokie pirmieji įspūdžiai? Įdomu, ar jau norisi bėgti namo… Konsulato Seinuose vadovė Vida Bagdonavičienė: Labai džiaugiuosi galėdama pasakyti, jog kiekvieną dieną yra vis įdomiau …

Naujiems mokslo metams – nauja istorijos „pamoka“

Berznyko (Seinų apskritis) kapinėse greta Lietuvos karių palaidojimo vietos kaip grybai po lietaus dygsta nauji paminklai, atminimo lentos. Šios kapinės jau tapo turistų ir mokyklinių ekskursijų pamėgta vieta. Mat sunku kur nors kitur rasti tokias nepaprastas kapines. Kol aplink Lietuvos karių kapus klebono pasodinti medeliai neužaugo ir galutinai jų neuždengė, buvo statomos akmeninės plokštės – …

Žalia šviesa vėjo jėgainėms pačiame Punsko miestelyje

Punsko valsčius keičia savo erdvės planą. Taigi pagal procedūras pirmiausia buvo parengta vadinamoji poveikio aplinkai ir plėtros krypčių studija. Ji paskelbta oficialiame Punsko valsčiaus tinklalapyje http://ug-punsk.pbip.pl/?event=informacja&id=3139. Rugpjūčio 19 d. įvyko pagal procedūras numatyta diskusija dėl šio dokumento. Šiuo metu dokumentą galima pamatyti ir Punsko valsčiaus įstaigos 9 kambaryje. Iki rugsėjo 18 dienos galima teikti savo …

Ir Jūs paremkit šį siūlymą savo parašu!

Pagal procedūras „Sūduvos“ draugija teiks pastabą dėl poveikio aplinkai ir plėtros krypčių studijos siūlydama, kad vėjo jėgainės būtų statomos 2 km atstumu nuo gyvenamųjų namų. Tokį siūlymą remia:  Balstogės regioniniai medicinos rūmai, Lenkijos lietuvių bendruomenė, Lenkijos lietuvių draugija, Vysk. Antano Baranausko fondas, Šiaurės rytų Lenkijos bitininkų draugija – Punsko bitininkų skyrius, Lenkijos ir Lietuvos kaimo …

„Toks tai mūsų lietuvių padėjimas“

Važiuodami Vižainio link matome daugybę vietovardžių, kurie primena šio krašto baltiškąją kilmę. Už kelių kilometrų į šiaurę nuo šios vietovės jau Lietuvos Respublika. Todėl natūraliai kyla klausimas, kiek Vižainyje ar jo apylinkėse dar gyvena lietuvių – senbuvių ar neseniai atvykusiųjų. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir ypač atvėrus Šengeno erdvę buvo atnaujinti susisiekimo keliai, tačiau automobilių su …

Pilsudskio ir Marchlevskio gatvių sankryžoje

Pilsudskio ir Marchlevskio gatvių sankryžoje vyksta kasdienis monotoniškas gyvenimas. Nei tie, kas netoli šios sankryžos gyvena, nei tie, kurie čia retkarčiais važiuoja, nepastebi nieko keisto ir neįprasto. Sankryža kaip sankryža. Problemą neseniai įžvelgė Lenkijos Senatas, kurio nariams tokių (ir panašių) sankryžų pavadinimai nepatinka. Sunku su tuo nesutikti. Pilsudskis 1918 m. kūrė Lenkijos valstybę, Marchlevskis priešingai …

Visuomeninės ekologijos draugijos „Sūduva“ prašymas

Visuomeninės ekologijos draugijos „Sūduva“ prašymas dėl nuotarmės, nustatančios atsinaujinančiųjų energijos šaltinių energetikos plėtros kryptis Punsko valsčiuje    Gerb. Valsčiaus Taryba, Pastaruoju metu publikuota daug dokumentų, nurodančių valstybės institucijų nuostatas dėl patologijų, susijusių su laukine vėjo jėgainių plėtra Lenkijos Respublikoje. Jie patvirtina nevyriausybinių organizacijų ir įvairių Lenkijos regionų gyventojų jau kurį laiką reiškiamus nuogąstavimus dėl saugumo …

Lietuvos ir Lenkijos verslo forumas Seinuose

LR konsulatas Seinuose š. m. liepos 3 d. Seinuose surengė verslo forumą „2014–2020 metai – naujas šansas ekonomikos vystymui Lietuvos ir Lenkijos pasienyje“. Renginys skirtas Lietuvos pirmininkavimui ES Taryboje pažymėti. Sveikindama forumo dalyvius LR konsulato vadovė Vida Bagdonavičienė pažymėjo, kad „mūsų šiandienos susitikimas ir jo rezultatai gali aiškiai ir nedviprasmiškai liudyti, jog civilizuoti kaimynai gerbdami …

Už vėjo jėgaines

Palenkės vaivadijos maršalkos įstaigos Regioninės plėtros programos 2007–2013 m. vadovas Danielius Gurskis (Daniel Górski) Suvalkų mokslo ir technikos parke surengė konferenciją „Atsinaujinančių šaltinių elektros energija – Palenkės vaivadijos plėtros galimybė“. Joje buvo aptarta Vokietijos praktika pasirenkant įvairius elektros energijos gamybos šaltinius. Pristatyta Bavarijos regiono patirtis ir pasirinkti sprendimai. Konferencijoje, be minėto organizatoriaus Danieliaus Gurskio, dalyvavo …

STRATEGIJA (2014–2020) – lietuviai bus raginami padainuoti, baltarusiai pašokti

Palenkės vaivadijoje vyksta diskusija, kuriomis kryptimis iki 2020 metų turėtų rutuliotis šis regionas. Jis turįs specifinių bruožų, kuriais išsiskiria iš daugelio Lenkijos regionų: atsilikęs ekonominiu požiūriu, ribojasi su Lietuva ir Baltarusija, jo gražus, dar mažai sudarkytas gamtovaizdis, per šią teritoriją ES institucijos nubrėžė europinės reikšmės kelius, politikai giriasi tautinių mažumų ir įvairių kultūrų gausa. Svarstant …

Lenkijos edukacijos ministerija atsakė į mokytojų rezoliuciją

Skaitytojams primename, kad 7 „Aušros“ numeryje rašėme apie įvykusią Lenkijos lietuvių mokytojų konferenciją, kurios metu buvo priimta rezoliucija dėl lietuvių švietimo. Mokytojai kreipėsi į Lenkijos vyriausybę, prašydami „išlaikyti likusias lietuviškas mokyklas; imtis specialių priemonių išsaugoti čia gyvenančios bendruomenės kalbą, kultūrą, švietimą; sukurti šio krašto socialinės-ekonominės plėtros programą, kuri padėtų išsaugoti Lenkijos lietuvių tautinę ir kultūrinę …