Šeštokų seniūnijos mėgėjų teatro pasirodymas Suvalkuose

Šių metų spalį Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyrius surengė antrą kultūrinį renginį, dalyvaujant svečiams iš Lietuvos. Jis vyko 2016-10-16 (sekmadienį) po lietuviškų Mišių Suvalkų 9-osios pagrindinės mokyklos sporto salėje. Pradžioje visus pasveikino LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė. Dalyvauti renginyje mūsų skyrius pakvietė Šeštokų seniūnijos etnografinės Prano Dzūko sodybos mėgėjų teatrą „Sodžius“, kuriam vadovauja Marijona …

Susitikimas Prienuose

2016-10-11 Suvalkų ansambliui „Ančia“, vadovaujamam Vytauto Batvinsko, teko trumpai pabuvoti Prienuose prie Nemuno, kur gyvena apie 10 tūkstančių žmonių. Miestas ir seniau buvo, ir dabar yra rajono administracijos centras. 1609 m. jam suteiktos Magdeburgo teisės. Važiavome per Kalvariją ir Marijampolę. Važiuojant iš Marijampolės į Prienus (apie 40 km) matėsi didelės lygumos. Kelias buvo labai tiesus, …

„Tėkmės“ poetai Rudens gėrybių šventėje Suvalkuose

Spalio 2 dieną grupelė Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ narių vyko į Suvalkus (Lenkija), į Lenkijos lietuvių klubo „Vienybė“ organizuotą Rudens gėrybių šventę su prozos skaitymais. Jau daug metų šie klubai draugauja, dalyvauja vieni kitų renginiuose, dalinasi savomis literatūrinėmis naujovėmis. Nejautėme, kada pervažiavome sieną tarp valstybių, nes ir vienoje, ir kitoje sienos pusėje ruduo, negailėdamas …

Prasidėjo XIV rudens literatūriniai skaitymai

Spalio 4 dieną Punsko krašte prasidėjo XIV rudens literatūrinių skaitymų pirmoji dalis. Juose dalyvavo Lietuvos rašytojai: Viktoras Rudžianskas, Laura Sintija Černiauskaitė, Gintautas Dabrišius, Ona Jautakė, Stasys Babonas, Vytautas Kaziela. Svečiai pakeliavo mūsų krašto istorijos pėdsakais, aplankė Lietuvos savanorių kapus Berznyke, literatūrinius Seinus, pabuvojo Albino Žukausko tėviškėje Bubeliuose. Vakare dalyvavo literatūriniame susitikime, skaitė savo kūrybą. Prie Kreivėnų-Alksnėnų …

XIV kapelų šventė (2 d.)

2016 m. spalio 1 d. Seinų „Lietuvių namuose“ vyko XIV kapelų šventė, kurioje dalyvavo mūsų krašto ir Lietuvos kapelos. Antroje mūsų reportažo dalyje matysime: Punsko LKN kapelą „Klumpė“, Punsko senjorų klubo kapelą „Tėviškės aidai“ bei Šiaulių miesto kultūros centro folkloro ansamblį „Salduvė“. (ib)

Rudens gėrybių šventė Suvalkuose

Jau nebe pirmą kartą Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyrius suorganizavo kultūrinį renginį ,,Rudens gėrybių šventė“. Šiemet jis vyko 2016-10-02 (sekmadienį). Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje, kurias laikė kun. Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski) ir neseniai pradėjęs kunigystės tarnystę lietuvis kunigas, kilęs iš Seinų, Adomas Adukauskas. Mišių pabaigoje suvalkiečiai pasveikino kun. Adukauską ir …

Eglė Valiūtė pabaigė K. Morkūno “Prisikėlusio Jėzaus” vitražą

2016 m. birželio 19 d. Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo pašventintas modernus ir turbūt didžiausias Lietuvoje vitražas, kurį sukūrė 2014 m. amžinybėn iškeliavęs garsus Lietuvos vitražistas, profesorius Kazys Morkūnas. Modernų meno kūrinį, kuriame vaizduojamas prisikėlęs Jėzus, pašventino Panevėžio vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas. Apeigose dalyvavo vitražo kūrėjai bei gamintojai. Pirmieji vitražo darbai prasidėjo 2013 m. sausio …

„Klumpė“ „Duokim garo!“ varžytuvių finale Klaipėdoje

Joninių išvakarėse, birželio 23 dieną, Punsko LKN kapela „Klumpė“ dalyvavo „Duokim garo!“ finale Klaipėdoje. Ji, atstovaudama Dzūkijos regionui, laimėjo trečiąją vietą. Pirmoji vieta atiteko žemaičiams, antroji – tautinėms bendrijoms. Apie renginį pasakoja „Klumpės“ seniūnas ir ilgametis dalyvis Valentas Uzdila. sb, punskas.pl

Veni, vidi … audivi … et vici

Kelionės lavina – tai sena tiesa, kuri visuomet pasitvirtina. Todėl, jei tik leidžia laikas ir sąlygos, labai verta leistis į išvykas – ar jos būtų tolimos, ar artimos; ar patrauklios, ar nelabai; ar keliai lygūs kaip stalas, ar vingiuoti ir duobėti… Visuomet sugrįžę iš tų kelionių prieiname prie tam tikrų išvadų, kažkuo susižavime arba nusiviliame, …

Paroda „Gėlių pasakojimai“ Suvalkuose

Suvalkų kultūros centre Nonevičiaus g. 71 jau ne kartą surengta paroda, kurioje buvo eksponuojami moterų nutapyti paveikslai. Daug metų čia veikia tapybos dirbtuvė, vadovaujama Halinos Mackevič (Halina Mackiewicz), kurioje tapybos meno mokosi ne tik moterys, bet ir moksleiviai. Eilinė paroda „Kwietne opowieści“ („Gėlių pasakojimai“), pažyminti tapytojų grupės „Sztalugi“ (lenk. sztaluga – molbertas) įkūrimo dešimtmetį, buvo …

Dar apie Teresės Jankauskaitės parodą Vroclave

2015 m. lapkričio 26 d. mūsų portale rašėme apie Lietuvos dailininkės Teresės Jankauskaitės juodosios keramikos parodos atidarymą Vroclavo meno akademijos galerijoje Neon. Ši unikali paroda susilaukė didelio Lenkijos visuomenės susidomėjimo.  Teresės Jankauskaitės parodos atidaryme dalyvavo Vroclavo meno akademijos darbuotojai, studentai, Vroclavo miesto gyventojai, Lenkijos menininkai, Lietuvos ambasados Lenkijoje darbuotojai: kultūros atašė Rasa Rimickaitė, garbės konsulas …

„Salve Cantus“

 2015 m. lapkričio 29 d. Seinuose lankėsi svečiai iš Anykščių – mišrusis kamerinis choras „Salve Cantus“. Jo vadovas Rimvydas Griauzdė, koncertmeisteris Stasys Aglinskas. Seinų bazilikoje per lenkiškas mišias (sumą) kolektyvas pagiedojo nemažai lietuviškų ir lotyniškų giesmių. Po pamaldų nusilenkė prie vyskupo Antano Baranausko kapo Šv. Mergelės Marijos koplyčioje ir dar sugiedojo kelias giesmes. Padėjo gėlių …

Teatrų popietė

Nekantriai laukėme Teatrų popietės Seinuose. Renginys buvo planuojamas pavasarį, bet tik dabar gauta laisva salė. Jis įvyko lapkričio 29 dieną po lietuviškų mišių „Lietuvių namuose“. Pasirodė kolektyvai iš Griškabūdžio, Lukšių, Vilkaviškio ir Seinų. Vilkaviškio klubo „Rudenėlis“ mėgėjų teatras „Kertė“ vaidino Marijos Kazakevičienės vieno veiksmo komediją „Gana man tos laimės“ (rež. Leonarda Gaurylienė), Griškabūdžio mėgėjų teatras …