Didysis tridienis Punske

Šiandien prasideda Didysis tridienis.

Didysis ketvirtadienis. Šią dieną Katalikų Bažnyčia mini Eucharistijos įsteigimą Velykų vakarienėje. Šv. Mišių Evangelijoje primenama, kad vakarienės metu Jėzus mazgojo kojas savo mokiniams. „Jei aš – Viešpats ir Mokytojas – numazgojau jums kojas, – aiškino Jėzus, – tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau.“ Po Velykų vakarienės Jėzus įsteigė Eucharistijos sakramentą.

Didysis penktadienis. Šią dieną prisimename Jėzaus kančią ir mirtį. Bažnyčiose nešvenčiama Eucharistija, Dievo namuose vyrauja tyla, neskambinama varpais, negrojama muzikos instrumentais. Nudengti altoriai primena Kalvarijos kalną. Prie paveikslų ar statulų nedegamos žvakės. Iš bažnyčios kartais išnešami net kilimai. Visa tai tarnauja sukurti kančios nuotaiką, parengia tikinčiuosius Kryžiaus pagerbimo pamaldoms.

Didysis šeštadienis. Jis yra skirtas tylai ir paslaptingam perėjimui iš mirties į prisikėlimą. Tai ramaus ir šviesaus laukimo diena. Didįjį šeštadienį nešvenčiama Eucharistijos, nėra nei Mišių, nei Komunijos.

Velyknakčio šventimas yra Didžiosios savaitės širdis. Šios nakties liturgija ypač turtinga, gili ir graži. Velyknakčio budėjimo liturgiją sudaro keturios dalys: Šviesos, arba Žiburių, liturgija, Žodžio liturgija, Krikšto liturgija ir Eucharistija.

velykos

 

Didysis ketvirtadienis – kovo 29 d.                                     

PL 18.00 – Ostatnia Wieczerza.

 

Didysis penktadienis – kovo 30 d.                                         

PL 14.00 – Droga Krzyżowa i Pamiątka Męki Chrystusa.

17.00 val. – Kryžiaus kelias ir Kristaus Kančios pamaldos.

 

Didysis šeštadienis – kovo 31 d.                                            

Valgių šventinimas: PL 10; LT 11; 12; 13; 14 val.

19.00 val. – VELYKNAKČIO PAMALDOS: UŽ PARAPIJIEČIUS.  

 

VELYKŲ SEKMADIENIS – balandžio 1 d.          

KRISTAUS PRISIKĖLIMO IŠKILMĖS                            

5.30 val.  – Procesija ir šv. Mišios UŽ PARAPIJIEČIUS.

PL 8.00 – Procesja i Msza św. za parafian.

12.15 val. – šv. Mišios.