DU POPIEŽIAI

Jono Malinausko laiškas „Naujojo Židinio-Aidų“ redaktoriui perpublikuojamas iš penktojo 2018 m. žurnalo numerio. 

Du popiežiai. EPA nuotrauka

Gerbiamas Redaktoriau,

jei manęs paklaustum, kuo ypatingas Pranciškaus pontifikatas, kuo jis labiausiai skiriasi nuo ankstesniųjų, atsakyčiau, kad pati akivaizdžiausia ypatybė yra ta, jog nuo pirmos šio pontifikato dienos Vatikane yra du popiežiai. Žinoma, Petro Įpėdinio funkcijas vykdo tik vienas – popiežius Pranciškus, bet ten pat, tame pačiame „Petro garde“ gyvena ir popiežius emeritas Benediktas. Nors tokią visiškai naują situaciją sukūrė Benedikto XVI sprendimas atsistatydinti, padėties šeimininku joje tenka būti Pranciškui.

Ar reikėjo Benediktui trauktis? Kokios buvo priežastys? Visų užkulisių niekas nežino. Bandyti juos išsiaiškinti – bergždžias darbas, neišvengiamai vedantis į sąmokslo teorijų lankas. Šiuo atveju vienintelis tikras dalykas yra paties Benedikto XVI tą 2013 m. vasario rytą pasakyti žodžiai, kad jis paprasčiausiai nebesijaučia pajėgus tęsti savo misijos. Kad ir kokios būtų priežastys, Benedikto atsistatydinimas tikrai nustebino naujumu ir drąsa, o kartu ir kontrastu dar neseniai matytam Jono Pauliaus II liudijimui (nors ne paslaptis, kad tuomet dėl nevisiško popiežiaus veiksnumo susikūrė tam tikra valdymo stagnacija, dėl kurios vėlavo kelių labai rimtų problemų sprendimas).

Kanonų teisės kodeksas numato popiežiaus atsistatydinimo galimybę (332§2), bet nėra specialaus juridinio akto, kuris apibrėžtų atsistatydinusio popiežiaus statusą. Benediktui paskelbus apie ketinimą trauktis, buvo kilusios diskusijos, kartais virsdavusios pernelyg teoriškais samprotavimais apie skirtumą tarp Pet­ro Įpėdinio munus ir ministerium, pirmą suvokiant labiau kaip visam gyvenimui prisiimtą misiją ir statusą, o antrą – kaip tarnystę, suprantamą labiau funkcijų vykdymo prasme. Aktyvios tarnystės atsisakiusiam Benediktui XVI suteiktas „popiežiaus emerito“ titulas. Jis ir toliau yra popiežius, ir toliau dėvi baltą popiežiaus sutaną, ir toliau tituluojamas „Jo Šventenybe“, tik jau nebevykdo popiežiaus pareigų. Pagaliau ir pats Benediktas atsistatydindamas sakė, kad jis neatšaukia išrinkimo dieną visam gyvenimui duoto sutikimo. Jis atsisako vadovavimo funkcijų, bet ir toliau laiko savo pareiga lydėti Bažnyčią malda. Dar drąsiau šią mintį išplėtojo Benedikto XVI sekretorius arkivysk. Georgas Gänsweinas: Vatikane yra ne du popiežiai, bet esama „išplėstos“ popiežiaus tarnystės – vienas vykdo aktyvią tarnystę, kitas – kontempliatyvią.

Daugiau: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-09-10-du-popieziai/171664