Dusnyčios kaimo kryžiai

Dusnyčia – kaimas Seinų valsčiuje, tarp Galadusio ir Alno ežerų, prie Dusios upelio, 2 km į šiaurės vakarus nuo kelio Lazdijai-Augustavas. 130 gyventojų (2003 m.).
Prie Dusnyčios prijungti Tarnuvkos ir Kalviškių kaimeliai. XVI a. antrojoje pusėje Dusnyčia buvo gatvinis kaimas, turėjo smuklę ir malūną. 1644 m. kaimas vadintas Padusia. Iki Pirmojo pasaulinio karo Dusnyčioje gyveno 35 šeimos, iš jų 9 žydų.
Žydai valdė Dusnyčios dvarą, malūną ir smuklę. Iš Dušnickų šeimos yra kilusi Sara Šner-Nišmit (1912-2008) – litvakų kilmės Izraelio rašytoja. 1918-1920 m. kaime veikė pradinė lietuvių mokykla. 1920 m. čia vyko atkaklios kovos tarp Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių. Nustačius demarkacinę liniją, apie 30% kaimo teritorijos liko Lietuvoje, o Dusnyčia pateko į pasienio zoną, todėl kultūrinė veikla iki Antrojo pasaulinio karo čia buvo suvaržyta.
1940 m. vokiečiai iškeldino 35 Dusnyčios gyventojus. Po karo ištuštėjusių ūkių vietoje įkurtas žemės ūkio kooperatyvas. Kaimo vaikai lankė Žagarių mokyklą, kurioje nuo 1956 m. vyko pamokos lietuvių kalba, vėliau jie keliaudavo į Krasnagrūdos mokyklą. Nuo XX a. devintojo dešimtmečio pabaigos, nuo 1960 m., veikia Dusnyčios etnografinis ansamblis.
Nuotraukų ir teksto autoriai: Daiva Jančiulytė ir Žilvinas Macukonis
punskas.pl
Dusnyčios kaimo kryžiai
Aukštas medinis kryžius, aptvertas medine tvorele su plytų stulpeliais. Kryžius stovi pakelėje, Stasiui Skripkai priklausančioje žemėje. Jį statė 1998 m. Dusnyčios etnografinio ansamblio veiklos dešimtmečiui paminėti patys ansambliečiai su Kapčiamiesčio ansambliu. Kryžiaus statybos iniciatorius buvo Kapčiamiesčio girininkas Stacevičius ir jo žmona, ansamblio vadovė. Jie dovanojo ąžuolą ir iš jo pagamino medinę dalį. Dusnyčios ansamblio dalyviai, vadovaujami Algirdo Skripkos, atliko postamentą ir tvorelę. Marmuro lentelėje esąs įrašas: "Viešpaties garbei laimei gimtinės Protėvių godai Džiaugsmui gyvųjų". Kapčiamiestis Dusnyčia 1998. Kryžių pašventino kun. V. Girdžiušas.
Dusnyčios kaimo kryžiai
Prie Vilkelių sodybos esantis kryžius su įrašu "TAM 1913" statytas dar tais laikais, kai Dusnyčia nebuvo išėjusi į kolonijas. Tada maždaug toje vietoje gyveno Tamošius Liaukevičius. Galbūt raidės TAM ir reiškia vardo Tamošius sutrumpinimą.

Dusnyčios kaimo kryžiai
Liaukevičių kryžius, stovintis netoli dabartinės Lukaševičių sodybos, Romo Skripkos žemėje. Kryžių pastatė Pranas Liaukevičius apie 1956 m., akmeninę jo dalį parsivežęs iš Suvalkų.
Dusnyčios kaimo kryžiai
Metalinis kryžius pakelėje, netoli Romo Skripkos sodybos. Pastatytas ten žuvusiam autoavarijoje Jurgiui Skripkai atminti. Jaunuolis žuvo apie 1984-uosius m. važiuodamas motociklu.
Dusnyčios kaimo kryžiai
Slavėnų kryžius, esantis prie pat jų sodybos, statytas 1961 m. šeimos intencija. Įrašas jame: "Jėzau Kristau pasigailėk mūsų 1961". Kryžių statė Aloyzas ir Veronika Slavėnai.