Ekslibrisai Atkurtai Lietuvai Punske

Punsko lietuvių kultūros namų antrojo aukšto fojė veikia paroda „Ekslibrisai Atkurtai Lietuvai“.  Apie ją pasakoja kultūros namų direktorė Asta Pečiulienė.

sb, punskas.pl