Giedriaus Šiukščiaus darbų paroda Suvalkuose

Suvalkuose daugumai yra žinomas architektūros paminklas, stovintis Kosciuškos g. 45. Tai senoji pašto stotis, arba arklių pašto stotis. Prie pastato sienos pritvirtinta lenta su užrašu: „XIX a. šiame pastate buvo įsikūrusi pašto stotis, kuri turėjo svarbią reikšmę kelyje Sankt Peterburgas–Varšuva. Pastato apartamentuose pirmajame aukšte kelionės metu nakvodavo Rusijos imperijos carai ir kiti svarbūs asmenys. Pastatytas apie 1830 m., perstatytas 1900 m., atspindi klasicizmo architektūros taisykles: harmoniją ir simetriją. Puskolonės eina per du aukštus ir užbaigtos (vainikuotos) ištaigingu timpanu.“

Čia dabar yra įsikūręs Šiuolaikinio meno centras Andžejaus Strumilos (Andrzej Strumiłło) galerija kaip Suvalkų apygardos muziejaus skyrius. Šioje galerijoje nuo rugsėjo 6 d. veikia Lietuvos dailininko dizainerio Giedriaus Šiukščiaus darbų paroda. Jos atidaryme dalyvavo, tarp kitko, profesorius Andžejus Strumilo ir Suvalkų apygardos muziejaus direktorius Ježy Bžozovskis (Jerzy Brzozowski).

Laiko pėdsakai
Laiko pėdsakai

G. Šiukščius gimė 1960 m. kovo 6 d. Vepriuose, Ukmergės rajone. 1979 m. baigė Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą, o 1985 m. – Vilniaus dailės institutą. Nuo 1985 m. Šiaulių pedagoginio instituto (nuo 1997 m. Šiaulių universitetas) Dailės fakulteto dėstytojas. 2000 m. šio universiteto Meno fakultete įsteigė Dizaino katedrą ir paskirtas jos vedėju. Turi profesoriaus titulą. Jo kūrybinio darbo kryptys: fotografija, grafinis dizainas, kompleksinis projektavimas. Autorius yra išleidęs knygų, parašęs straipsnių, metodinių leidinių meno ir mokslo temomis. Nuo 1979 m. jis dalyvavęs 18 grupinių parodų ir surengęs 17 personalinių kūrybos parodų, tarp jų 3 Latvijoje.

Iš ciklo ,,Mobilis“
Iš ciklo ,,Mobilis“

Prof. G. Šiukščiaus 18-oje personalinėje skaitmeninės fotografijos parodoje „Užuominos“ Suvalkuose eksponuojami 33 70 x 100 cm formato darbai, kurie yra iš 5 ciklų: „Mobilis“, „Prarasto laiko pėdsakai“, „Virtualios vizijos“, „Zoomotyvai“, „Ženklai“. Šia proga Suvalkų apygardos muziejus išleido katalogą lenkų kalba, kuriame yra pateikta informacija apie autorių ir darbų nuotraukos.

Menotyrininkė dr. Eglė Jaškūnienė apie šią parodą rašė: „Giedriaus Šiukščiaus paroda „Užuominos“ – autoriaus nuojautomis persunktų vizijų ir pasąmoninių būties refleksijų atspindžiai, įkūnyti skaitmenine fotografine technika atliktuose darbuose. Autorius, neapsiribodamas vien tik dokumentiniu aplinkos fiksavimu, pasitelkdamas vizualių simbolių kodus ir apeliuodamas į žiūrovo savimonę, savita menine kalba stengiasi atkreipti dėmesį į egzistencines problemas – laiko tėkmę, būties iliuzoriškumą, daiktinės aplinkos ir žmogaus, realybės ir vizijų pasaulio santykių dviprasmiškumą.“

Laiko pėdsakai
Laiko pėdsakai

Kitą nuomonę apie parodą pateikė Suvalkų šiuolaikinio meno centro Andžejaus Strumilos galerijos darbuotojas Jakubas Mikolaičukas (Jakub Mikołajczuk): „Parodoje pristatytose nuotraukose panaudotas skaitmeninis apdorojimas, bet jose nėra korektos, kuri dabar taikoma fotografijoje. Nėra natūralaus vaizdo, kurį užfiksuoja fotoaparatas. Daugumoje yra fotomontažai. Įdėti elementai iš kelių nuotraukų arba papildomi elementai, kurių nėra originalioje nuotraukoje. Vienoje jų galima pamatyti žmones ir laivą jūroje, keliaujantį į dangų. Nuotraukos pasižymi tam tikra kolorito kaita ir yra blankios. Daliai jų būdinga dvispalvė tonacija (spalvų visuma), pvz., baltumas ir juodumas. Kai kurios nuotraukos yra spalvotos, bet spalvos prislopintos.

Iš ciklo ,,Ženklai“ Pantomimo vaidintojai
Iš ciklo ,,Ženklai“. Pantomimos vaidintojai

G. Šiukščius pirmiausia nuotraukose nori parodyti praėjusį laiką. Jose matyti nudvėsusius paukščius, gulinčius ant smėlio. Daugumoje pavaizduotas praėjęs gyvenimas ir kas po jo lieka per kurį laiką. Tikriausiai šios nuotraukos verčia mus susimąstyti. Vienoje jų galima pamatyti rūkančius cigaretes pantomimos vaidintojus pertraukos metu. Parodyta gyvenimo įvairovė, kurią dažnai kitaip įsivaizduojame. Dažnai grįžtama į praėjusį laiką, pvz., užfiksuotas apleistas dvaro pastatas Lietuvos provincijoje. Matyt, seniau tai buvo puikus pastatas, o dabar tos puikybės nėra. Esą ir nostalgiškų darbų, kuriuose matosi tam tikras susimąstymas dėl praėjusio laiko ir supančios aplinkos. Daugumą nuotraukų autorius darė Lietuvoje, bet dar ir Italijoje. Jose taip pat matyti žavėjimasis gimtuoju kraštu.“

Šią įdomią parodą galima lankyti iki lapkričio 16 d.

Iš ciklo ,,Ženklai“
Iš ciklo ,,Ženklai“

timpãnas, archit. 1. atbrailomis apribota trikampio frontono plokštuma; 2. pusapvalė arba trikampė įduba virš portalo, durų, lango

 frontnas, archit. viršutinis fasado dalies, langų, durų trikampis ar pusapvalis pagražinimas

 portãlas, archit. puošnus įėjimas į pastatą

 atbrailà, išsikišimas, užlenkimas, karnizas

 dizáinas [angl. design – projektuoti, konstruoti], plastinio meno šaka: įvairių gaminių meninis konstravimas ir gyvenamosios aplinkos formavimas; skirstomas į pramoninį ir grafinį

mobìlis [lot. mobilis – judrus], meno kūrinys – lengva, ppr. kabanti, metalinių plokštelių, vielučių, strypelių ir pan. konstrukcija, kurią išjudina menkiausias prisilietimas arba oro dvelktelėjimas; judėdama sudaro nuolat kintantį reginį; kinetinė skulptūra

pantomimà [gr. pantomimos – viską mėgdžiojantis], vaidinimas be žodžių, pagrįstas plastiniais kūno judesiais ir mimika; dažnai turi dramos ir muzikos spektaklio elementų

 Kostas Leončikas, punskas.pl

Kosto Leončiko nuotraukos

Prof. Giedrius Šiukščius
Prof. Giedrius Šiukščius