„Gonkelės“

2016 m. lapkričio 19 d. Šeštokų kultūros namuose vyko Lazdijų rajono teatrų šventė „Gonkelės“. Mūsų bičiulė Aldona Surdokienė buvo pakviesta dalyvauti vertinimo komisijoje. Ji ir žurnalistė Dineta Babarskienė pasidalijo savo įspūdžiais.

 Eugenija Pakutkienė: Nuo kada vyksta tokia šventė?

 Aldona Surdokienė: Tiksliai nežinau, bet rašoma, kad vyksta daugiau kaip dešimtmetį.

 Dineta Babarskienė: Šiemet tradicinė Lazdijų rajono suaugusiųjų mėgėjų teatrų šventė-apžiūra „Gonkelės 2016“ atkeliavo į Šeštokų kultūros namus. Čia sugužėjo žiūrovai ir vaidintojai iš viso rajono. Džiugu, kad ši kasmetinė teatrų šventė-apžiūra jau tapo ne tik teatrų, bet ir puikia kultūros tradicijų puoselėtojų švente. Kasmetinės mėgėjų teatrų apžiūros jau verčia mus į mėgėjų teatrą žvelgti ne kaip į vienadienį kultūros reiškinį. Šiemet tradicinė suaugusiųjų mėgėjų teatrų šventė-apžiūra „Gonkelės 2016“ dovanojo ganėtinai kokybišką programą: net 5 spektaklius, muzikinius intarpus – Vito Trampo (kuris nemažai talkino Vidugirių muzikantams) ir jo vadovaujamos kapelos „Griežlė“ vyrų atliekamus muzikos kūrinius, erdvę tobulėti, stebint savo kolegų pasirodymus, ir plėsti kultūrinį akiratį.

DSC_0095

Žemaitkiemio laisvalaikio salės mėgėjų teatras „Seklyčia“, suvaidinęs komediją „Martynas Špokas“, dar kartą priminė, kad į viską gyvenime reikia žvelgti per humoro ir juoko prizmę

 A. S.: Artistai, negailėdami savo jėgų ir energijos, kedeno žiūrovų jausmus. Penkios rajono teatrų trupės stengėsi sužadinti žiūrovų smalsumą, prikaustyti dėmesį, perteikti istorijas. Aktoriai, negailėdami savęs, dalijo savo energiją, emocijas ir jausmus. Žiūrovai jiems plojo, atsilygindami už jų prasmingą darbą.

 E. P.: Aldute, Jūs, Šeštokų seniūnijos ilgametė seniūnė, teatro „Sodžius“ režisierė, vadovė, poetė, sukūrusi nemažai pjesių, dalyvavote vertinimo komisijoje. Kam dar teko vertinti?

 A. S.: Teatrų vertinimo komisijoje (jai vadovavo komisijos pirmininkė) dirbo: Lazdijų KC direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Ingrida Malinauskienė, LKC specialistė personalui Lina Kalinauskienė ir aš. Buvo vertinama: temos aktualumas, režisūrinio sprendimo savitumas, sceninė kalba, neverbalinė aktorių raiška, veiksmo dinamika, sceninė kostiumų estetika, dekoracijų inovatyvumas. Taip pat rinktas išraiškingiausias aktorius.

DSC_0107

 Iš visų spektaklių išsiskyrė Veisiejų kultūros namų teatro „Veidai“ (laimėjusio I vietą) suvaidinta pjesė „Sutemų sakmės“ (vad. Saulius Lukošiūnas)

 E. P.: Kam teko garbė dalyvauti šioje apžiūroje ir kokius spektaklius parodyta?

 D. B.: Krikštonių laisvalaikio salės dramos kolektyvas „Kaukė“ (vad. Lena Švetkauskienė) parodė Remigijaus Paciukonio komediją „Loterija“. Paskleistos kalbos, kad kaimo senbernis, laimėjęs milijoną, suviliojo ne vieną netekėjusią ir jau, rodos, pernelyg ilgai užsibuvusią vienišą kaimo moteriškę. Paprastai, neįmantriai painiojama istorija, atskleidžiant tikrąsias vertybes, kad ne pinigai, ne milijonai žmogui svarbiausi. Puikiai sukurti kaimo žmonių charakteriai žavėjo įtaigumu. Todėl buvo įdomu stebėti ne tik vaidintojus, bet ir žiūrovus, ypač vyresniosios kartos, kurie nuoširdžiai juokėsi iš linksmų scenų.

 A. S.: Kiekvienas spektaklis buvo įdomus savaip, sava dinamika, spalvingais personažų charakteriais. Stebino Seirijų kultūros namų teatras „Evoliucija“ (vad. Lena Švetkauskienė), suvaidinęs Genės Semenienės ir mano komediją „Susitaikė“. Įdomu tai, kad šio kolektyvo aktoriai teatro trupėje vaidina kartu tik keletą metų, kaip ir Seinai su Žemaitkiemiu. Jų vaidinime nuo pirmų žingsnių scenoje užvirė intrigos, konfliktai, o kaip susipynė būtos ar nebūtos, kartais tik išgalvotos moterų ir vyrų meilės linijos, žiūrovai pamatė komedijos pabaigoje.

DSC_0147

Komisijos narė, režisierė, pjesių autorė Aldona Surdokienė įteikė teatrų vadovams dovanėles – knygas

 D. B.: Teizų laisvalaikio salės dramos kolektyvas „Laisvalaikis“ (vad. Angelė Laukionienė) parodė Genovaitės Švabienės komediją „Misis sodžius“. Ir ko tik nesugalvoja tos kaimo moterys! Ėmė ir sumanė suorganizuoti „Misis sodžius“ rinkimus ir net Juozuką pasikvietė pagroti. O jis juk ne iš kelmo spirtas, tuoj įtraukė ir žiūrovus, juos dainuoti pamokė. Ir uždainavo žiūrovai kartu su muzikantu Juozu Adomaičiu, o ir visai smagu buvo aktoriais pasijusti ir vaidinime dalyvauti. Įdomūs, nesikartojantys personažų charakteriai, gera humoro dozė žiūrovus privertė juoktis – abejingų nepaliko. Juk net profesionalai aktoriai pripažįsta, kad baisiausia tada, kai žiūrovas lieka abejingas. Juokas ir daina išjudino susirinkusius. Dargi kiekvienas galėjo atrasti dalelę savęs spektaklio personažų charakteriuose ir nuoširdžiai pasijuokti iš komiškų personažų būdo savybių.

 E. P.: Mes, seiniškiai, palaikėme savo „Augucį“ (kuris „Dzyvų dzyvuose“ dalyvauja, pernai ir piršlių konkurse Druskininkuose dalyvavo) ir bičiulius iš Žemaitkiemio… Kaip jie pasirodė?

 A. S.: Žemaitkiemio laisvalaikio salės mėgėjų teatras „Seklyčia“ (vad. Dalytė Uzdilienė) atvežė į Šeštokus Juozo Šlivinsko komediją „Martynas Špokas“. Šis spektaklis tarsi dar kartą priminė, kad į viską gyvenime reikia žvelgti per humoro ir juoko prizmę, o salėje sėdėję žiūrovai galėjo ne tik pasijuokti, bet ir susimąstyti. Neprilygstamas buvo pagrindinį vaidmenį atlikęs aktorius Eugenijus Kaminskas (seiniškių numylėtas „Augucis“), 22 metus vaidinantis Žemaitkiemio kolektyve.

 D. B.: Visai kitokį spektaklį, itin išsiskyrusį iš visų, parodė Veisiejų kultūros namų teatras „Veidai“ (vad. Saulius Lukošiūnas) – Gražinos Mareckaitės pjesę „Sutemų sakmės“. Spektaklis vizualiai atrodė puikiai. Simboliai, ženklai padėjo atskleisti pagrindinę temą – pasaulio sukūrimą. Dievas ir Velnias savaip formavo pasaulį – tai tarsi amžina gėrio ir blogio kova.

 A. S.: Geriausiu spektakliu, parodytu Lazdijų rajono suaugusiųjų mėgėjų teatrų šventėje-apžiūroje „Gonkelės 2016“, komisijos sprendimu buvo pripažintas Veisiejų kultūros namų teatro „Veidai“ (vad. Saulius Lukošiūnas) spektaklis pagal Gražinos Mareckaitės pjesę „Sutemų sakmės“. Prizą bei padėką įteikė pats rajono meras Artūras Margelis. Dera tikėtis, kad kitais metais pamatysime dar geresnių spektaklių, kurie perlips šiemet aukštai pakeltą veisiejiškių kokybės kartelę.

DSC_0154

Nugalėtojas, pagrindinio prizo laimėtojas – Veisiejų kultūros namų teatras „Veidai“, suvaidinęs Gražinos Mareckaitės pjesę „Sutemų sakmės“, su rajono meru Artūru Margeliu, kuris specialiai atvyko į teatrų šventę įteikti pagrindinio prizo – 300 eurų

 E. P.: Kuo pasibaigė šventė?

 D. B.: Komisijos pirmininkė Ingrida Malinauskienė pirmiausia dėkojo visiems teatrinio meno mėgėjams, o labiausiai džiaugėsi susibūrusių vaidinti žmonių entuziazmu. Saldžiomis dovanomis – šakočiais ir padėkomis buvo apdovanoti visų kolektyvų vadovai, paskelbti kiekvieno kolektyvo išraiškingiausi aktoriai: Boleslovas Vyšniauskas (Veisiejai), Eugenijus Kaminskas (Žemaitkiemis), Daiva Karaliūnienė (Teizai), Virginija Agurkienė (Seirijai), Elena Degutienė (Krikštonys). Jie buvo pradžiuginti Rudaminos tradicinių amatų centro dovanomis. Seirijų kultūros namų teatro „Evoliucija“ aktorė Virginija Agurkienė, suvaidinusi kaimo gandų nešiotoją Zosę, komisijos išrinkta išraiškingiausia šių metų aktore. Režisierė, pjesių autorė, tą dieną kantriai dirbusi komisijoje Aldona Surdokienė įteikė teatrų vadovams savo dovanėles – savos kūrybos knygas. Pabaigoje visų laukė gardi kopūstienė, juokai, nesibaigiantis bendravimas, šurmulys – kaip ir reikia scenos bičiuliams.

 E. P.: Nuoširdžiai sveikiname, linkime sėkmės ir dėkojame už gražų bendradarbiavimą.

Eugenija Pakutkienė, punskas.pl

Augustino Babarsko nuotraukos