Incidentas ar provokacija?

Kaip rašo Lietuvos dienraštis ?RESPUBLIKA?, per žyd? Velykas, kurios šiemet sutapo su naci? diktatoriaus A. Hitlerio gimtadieniu, trečiadien?, balandžio 20 d., Vilniuje ir Kaune nežinomi asmenys išk?l? nacistini? v?liav?, prie sinagogos pad?jo juodą audeklą su žydus žeidžiančiu užrašu. Vos tik pranešta apie šiuos nusikaltimus, Seimo pirminink? Irena Degutien? pasmerk? „rasistinius ir šovinistinius išpuolius“ bei pareišk?, jog „tokie ?vykiai diskredituoja bet kok? sveiką patriotiškumą ir tautiškumą“. Lietuvoje gyvena daugyb? tautybi?, bet Seimo pirminink? d?l išpuoli? prieš žydus išskyr? tik lietuvius. Kauno žyd? bendruomen?s pirmininkas Gercas Žakas vakar viešai pareišk?, kad nacistiniai plakatai prie miesto sinagogos gal?jo b?ti ir vietos žyd? religin?s bendruomen?s vadovo Maušos Bairako sumanyta provokacija. Pasak G. Žako, „tai gali b?ti ir paprast? chuligan?, ir tikrai veikiančios naci? organizacijos išpuoliai, tačiau daug Kauno žyd? bendruomen?s nari? turi ir kit? minči?: užrašai prie sinagogos gali b?ti ir vieš?j? ryši? akcija“.

?KAUNO DIENA? tikina, kad Kaune dažn?ja antisemitini? išpuoli?: pra?jusią savaitę svastikomis išpaišytas IX fortas, o trečiadien? žydus ?žeidžiantis plakatas atsirado prie sinagogos. Tačiau policija bej?g? – ?tariam?j? n?ra. Pasak Kauno žyd? religin?s bendruomen?s reikal? tvarkytojo Maušos Bairako, jis trečiadienio rytą at?jęs ? sinagogą ketino atsigerti arbatos, bet pro langą išvydo plakatą, kuriame didel?mis raid?mis šviet? užrašas: „Hitleris buvo teisus… Juden raus!“ (liet. „Žydai – lauk“). M. Barakas iškart kreip?si ? policiją. Neatmetama versija, kad ?žeidžiantis plakatas vakar prie sinagogos atsirado neatsitiktinai, mat balandžio 20-ąją gim? Adolfas Hitleris. Nacistiniai išpuoliai užfiksuoti ir kituose Lietuvos miestuose.

Parengta pagal ELTĄ