Irena Marcinkevičienė. Rengiamės Punsko licėjaus 60-ajam jubiliejui

Šių metų birželio 28 dieną, sekmadienį, Punsko Kovo 11-osios licėjuje įvyko susitikimas, kurio metu kalbėjome apie 2016-aisiais vyksiantį mokyklos jubiliejų. Susitikime dalyvauti kvietėme visus norinčius, o vardinius kvietimus išsiuntėme kiekvienos laidos atstovams. Sulaukėme didelio susidomėjimo. Dalyvavo beveik šimtas licėjaus absolventų. Aptarėme pagrindinius su rengiamu jubiliejumi susijusius klausimus.

licejusJubiliejaus organizacinio komiteto pirmininku išrinktas Jonas Vydra. Organizacinį komitetą sudaro Punsko Kovo 11-osios licėjaus mokytojai, visų absolventų laidų atstovai, buvę mokyklos direktoriai, lietuviškų organizacijų, kultūros ir švietimo įstaigų vadovai. Jau suburtos kelios darbo grupės konkretiems darbams atlikti (paruošti monografijos papildymą, suorganizuoti koncertą, suprojektuoti kalendorių). Nemažai darbų atlieka dabartiniai licėjaus mokytojai.

Numatyta pagrindinės šventės data – tai 2016 metų birželio 25 diena (šeštadienis). Tą dieną vyks koncertas-minėjimas, bus skaitomas pranešimas, apibendrinantis mokyklos veiklą. Vakare numatoma bendra visų absolventų vakaronė mokykloje.

Visa darbo savaitė prieš pagrindinį vakarą (nuo birželio 20 iki 24 dienos) bus skirta įvairiems jubiliejiniams renginiams. Nuo pirmadienio iki penktadienio bus galima lankyti parodas, klausytis paskaitų. Norime parodyti moksleiviams, absolventams ir visiems susidomėjusiems lietuviško licėjaus Punske įdirbį. Parodose turėtų atsirasti ne tik mokyklos muziejuje sukaupti eksponatai, bet ir absolventų darbai. Skaityti paskaitas kviesime mokslo pasiekimų turinčius, neeiliniais apmąstymais ir laimėjimais garsėjančius, įdomų darbą dirbančius žmones. Kviečiame visus licėjaus absolventus, kurie norėtų atvykti jubiliejaus proga su paroda ar paskaita, arba dalyvauti koncerte, parašyti mums. Vakarais bus galima pasižiūrėti moksleivių pasirodymų. Siūlome taip pat dalyvauti absolventų krepšinio turnyre. Artėjant šventei išplatinsime tikslią renginių programą. Ketiname pagaminti atminimo dovanėlių, išleisti jubiliejui skirtą 2016-ųjų kalendorių.

2006-aisiais, švenčiant mokyklos 50-metį, buvo išleista licėjaus monografija. Šiemet sieksime ją papildyti nauja informacija. Visa, kas įvyko pastarąjį licėjaus veiklos 10-metį, turėtų atsirasti šios monografijos papildyme.

Sulaukta pasiūlymo sukurti filmą apie Punsko licėjų. Laukiame norinčiųjų šį darbą atlikti.

Sutarta rinkti medžiagą monografijos papildymui ir paskaitai. Maloniai prašom laidų atstovus ir visus absolventus talkinti mums šiame darbe. Teišlieka kitoms kartoms informacija apie mus ir vienintelio lietuviško licėjaus Lenkijoje praeitį, dabartį, pasiekimus, džiaugsmus ir rūpesčius. Kiekvienos laidos atstovus prašom talkinti buriant absolventus šventei, renkant duomenis apie moksleivių likimą baigus mokyklą, teikiant informaciją bei organizuojant vakaronę.

Licėjaus Tėvų taryba atidarė banko sąskaitą, kur ketiname kaupti jubiliejui skirtas lėšas: Bank Spółdzielczy w Sejnach 41 9354 0007 0071 0700 0818 0002. Mokant iš užsienio: PL 41 9354 0007 0071 0700 0818 0002. SWIFT/BIC POLUPLPR.

 Mieli Punsko licėjaus absolventai!

Organizacinio susitikimo metu diskutuota, išsakytos nuomonės, pateikti pasiūlymai. Dėkojame visiems dalyvavusiems. Tačiau tikriausiai dar ne apie viską spėta pagalvoti, o ir sumanymų galėtų kilti dar ne vienas, todėl siūlykite, klauskite, bendraukite su mumis.

Kviečiame visus galinčius ir norinčius prisijungti prie organizacinių darbų. Užeikite pas mus, parašykite arba paskambinkite! Mokyklos adresas: ul. 11 Marca 16A, 16-515 Puńsk, el. paštas licpunsk@gmail.com, tel. 87 56 55 736, interneto tinklalapis www.licejus.eu.

Bendromis jėgomis surenkime nepakartojamą šventę!

I. M., punskas.pl