Iš kur noras lipti žmonėms ant galvų?

„Iš kur tas nesveikas noras lipti žmonėms ant galvų“, – svarsto teismus prieš Kalvarijos sav. Jusevičių kaime veikiančio kiaulių komplekso savininkus danus laimėję kalvarijiečiai. Dirbti pagal Lietuvos įstatymus užsieniečiams, atrodo, nepriimtina, todėl jie veikiau kiršina gyventojus ir, tikėdamiesi lengvatų, mindo Vyriausybės slenksčius.

„Saerimner“ vadovai, Aplinkos ministerijos, Kalvarijos savivaldybės atstovai buvo sukviesti į Vyriausybę pasitarti, ką būtų galima padaryti, kad „Saerimner“ per Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) nurodytą terminą, iki balandžio 16 d., spėtų išsiimti naują Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą, kurio neturint tektų iš Kalvarijos išsigabenti kiaules. Į susitikimą Vyriausybės kanclerio kabinete „Saerimner“ atstovai atsivedė advokatų komandą.

„Nežinau, ką jie čia galėtų paveikti ir dar su didesniu gynėjų būriu kitaip, nei numato įstatymai. Pagal įstatymus, auginant daugiau kaip 3 000 kiaulių vienu metu, poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros yra privalomos.

Privalomi sanitarinėje zonoje gyvenančių žmonių sutikimai. Ir tai ne viskas“, – sakė Kalvarijos savivaldybės meras Valdas Aleknavičius. Pasak ministro pirmininko kanclerio Almino Mačiulio, susitikime buvo diskutuojama, kokios yra „Saerimner“ verslo galimybės Kalvarijos savivaldybėje po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimto jam nepalankaus sprendimo.

„Kai Aukščiausiasis Teismas panaikino leidimą, reikėtų bandyti teikti visus dokumentus, poveikio aplinkai vertinimo išvadas dėl naujo leidimo išdavimo. Laiko liko labai mažai“, – teigė kancleris. Pasakyti, apie kokį kiaulių auginimo kiekį kalbama, Vyriausybės kanceliarijos vadovas nesiryžo.

Nors Kalvarijos savivaldybės Jusevičių kaime esantis kiaulių kompleksas buvo įrengtas auginti tik 12 000 kiaulių, prieš aštuonerius metus jį įsigijusiai danų verslo bendrovei „Saerimner“ buvo išduotas TIPK leidimas auginti 102 000 kiaulių per metus.

Neįvertinus poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl to aktyviems kalvarijiečiams teismuose teko kovoti penkerius metus. „Išvytos danų kiaulės lips per langus“. RESPUBLIKA