Janina Paransevičienė apdovanota Lenkijos prezidento medaliu

2013 m. rugsėjo 6 d. Seinų ligoninė atšventė gyvavimo 50-metį. Dr. T. Ritlerio (Rittler) pastangomis įkurta įstaiga išgyveno ir prastesnių, ir geresnių laikų. Dabar ji gali būti pavyzdys kitoms daug didesnių miestų ligoninėms – turi gerų specialistų, pacientai patenkinti gydymu ir slaugymu, o pati įstaiga ne tik neturi skolų, bet dar planuoja naujas investicijas.
Nusipelnę ligoninės darbuotojai ir bendradarbiai jubiliejaus proga gavo valstybinius apdovanojimus. Tarp prezidento B. Komorowskio apdovanotų asmenų yra ir Punsko ambulatorijos gydytoja Janina Paransevičienė. Už pavyzdingą, sąžiningą profesinių pareigų vykdymą jai įteiktas Aukso medalis už ilgametį darbą.
Apdovanotuosius pasveikino ir medalius įteikė garbės viešnia prezidento žmona Anna Komorowska.
Apie gydytojos Janinos Paransevičienės darbą Seinų ligoninėje ir Punsko ambulatorijoje, anūkus bei kitus džiaugsmus ir rūpesčius mūsų vaizdo reportažas. Kviečiame pasižiūrėti.
(nb), punskas.pl