Juozas Jonuška pasakoja (IV d.). Apie „ženybas“

Kiek daug įdomių istorijų mums gali paporinti garbūs šio krašto senoliai. Vienas iš tokių žmonių yra 90-metis Damnioko kaimo gyventojas Juozas Jonuška. Kviečiame pasiklausyti.

Šioje dalyje Juozas Jonuška pasakoja apie mokyklos laikus ir „ženybas“.

sb, punskas.pl