K. Donelaičio 300-ąsias gimimo metines pažymėjo pašto ženklas

Lietuvos paštas pirmuoju 2014 metais išleidžiamu pašto ženklu paminėjo lietuvių literatūros pradininko, poeto Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių sukaktį. Apyvartoje pašto ženklas pasirodė sausio 4 dieną.

 

K. Donelaičio 300-ąsias gimimo metines pažymės pašto ženklas
K. Donelaičio 300-ąsias gimimo metines pažymėjo pašto ženklas

Kartu su pašto ženklu išleistas ir pirmosios dienos vokas. Sausio 4 d. pašto korespondencija, apmokama naujaisiais pašto ženklais Vilniaus centriniame pašte, buvo antspauduojama pirmosios dienos datos spaudu.
Lietuvių grožinės literatūros pradininkui skirtą pašto ženklą sukūrė dailininkas Mindaugas Gribauskas. Pašto ženklas leidžiamas 200 tūkst. tiražu, jo nominalas – 1,55 Lt.
K. Donelaitis gimė 1714 metų sausio 1 dieną Lazdynėliuose, tuometinėje Prūsijos karalystėje, laisvų valstiečių šeimoje. Baigęs Karaliaučiaus keturklasę katedros mokyklą, 1736–1740 metais Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją. Po studijų paskirtas į Stalupėnų mokyklą, kuriai vadovavo 1742 metais. Nuo 1743 metų iki mirties (1780 m.) – Tolminkiemio klebonas.
K. Donelaičio keturių dalių poema „Metai“, parašyta maždaug 1765–1775 metais, laikoma pirmuoju lietuvių grožinės literatūros kūriniu. Iš ankstyvojo jo kūrybos laikotarpio taip pat yra išlikusios 6 pasakėčios, kurios pripažįstamos pirmaisiais šio žanro kūriniais lietuvių literatūroje. K. Donelaičio kūrybos palikimą taip pat sudaro eilėraščiai vokiečių kalba ir ankstyvieji poemos „Metai“ fragmentai.
2014 metai LR Seimo oficialiai paskelbti K. Donelaičio metais, o 300-osios jo gimimo metinės įtrauktos į UNESCO sukakčių sąrašą.

Lietuvos pašto informacija