Kamštelių rinkimo akcija

Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga, bendradarbiaudama su „Viltelės“ klubu, skelbia kamštelių rinkimo akciją. Surinktos lėšos bus skirtos Punsko „Viltelės“ klubo veiklai. Kamšteliai renkami Punsko valsčiaus bei ambulatorijos pastatuose.

r-1a