Kapelų šventė Seinuose (2 dalis)

2017 m. spalio 7 d. jau penkioliktą kartą Seinų „Lietuvių namuose“ skambėjo lietuviška liaudies muzika ir dainos. Jubiliejinėje kapelų šventėje dalyvavo Punsko lietuvių kultūros namų kapela „Klumpė“, vad. Jonas Zakaravičius, Vidugirių kaimo kapela, vad. Jurgis Vaznelis, Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos vyrų kvartetas, vad. Gediminas Nevulis, Punsko folkloro ansamblis „Alna“, vad. Vytautas Batvinskas, Punsko senjorų klubo kapela „Tėviškės aidai“, vad. Gediminas Kraužlys, Seinų „Lietuvių namų“ liaudiškos muzikos kapela „Šalcinis“, vad. Vytautas Gavutis. Mūsų krašto kolektyvų pasirodymus praturtino Kretingos rajono kultūros centro liaudiška kapela „Lakštingelė“, vad. Pranas Razmus, Radviliškio kultūros centro kapela „Radvija“, vad. Jūratė Stakvilevičienė, ir kapela „Šeduvos bernai“, kuriai vadovauja Gintaras Rutkauskas. Žiūrovų gausa kaip paprastai džiaugėsi žemaičių, aukštaičių, dzūkų šneka bei dainomis. Tarp kapelų sukiojosi smuklės savininkas žydelis Maušukas (Eugenijus Kaminskas), žavėjęs gebėjimu bendrauti su žiūrovais, bei jo draugė – kaimo moterėlė Magdutė (Cilė Grizevičienė), kurie pristatydavo kolektyvus. 

Scenarijų kūrė rež. Rasa Pakutkaitė su mama, o gražią dekoraciją – Birutė Roglienė su G. ir A. Pakutkais. Pristatyta Vilkaviškio rajono kūrybinės grupės „Sėjinis“ darbų paroda „Tautinis kostiumas popieriaus karpiniuose“, kuri veiks Seinų „Lietuvių namuose“ visą spalio mėnesį. Renginį organizavo „Lietuvių namų“ kultūros skyriaus vadovė Dalia Astrauskienė. Rėmėjai: Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ir administravimo ministerija bei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Vyko vaišės, pabendravimas su daina ir muzika. Kas norėjo ir dalyvavo kapelų šventėje, dvasiškai praturtėjo, pailsėjo nuo rudens orų, nuolatinio lietaus. Ačiū organizatorei ir „Lietuvių namų“ vadovams. Dėkui žiūrovams už palaikymą, gausius plojimus.

kapela2

ib, punskas.pl

Vienas atsakymas į “Kapelų šventė Seinuose (2 dalis)”

Komentarai uždrausti.