Kryžiaus kelias ir rekolekcijos

Kaip ir pernai, gavėnios penktadieniais 18.10 val. Seinų bazilikoje einamas Kryžiaus kelias. Jam vadovauja kunigas Petras Gucevičius.

Gavėnios rekolekcijos Seinų bažnyčioje vyks kovo 15–17 d. 13 val., Žagarių bažnyčioje – kovo 15 d. 10 val. ir kovo 17 d. 14.30 val.

Seinu-bazilika-punskas_pl-nuotr