Kviečiame teikti paraiškas Vyriausybės kultūros ir meno premijoms gauti

Kultūros ministerija kviečia teikti paraiškas Vyriausybės kultūros ir meno premijoms gauti. Paraiškas galima teikti iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

 Vyriausybės kultūros ir meno premija skiriama Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams (toliau – pretendentai) už svarų indėlį į kultūrą ir meną ir ypatingus šios srities nuopelnus.

 Pretendentus turi teisę siūlyti kultūros įstaigos, meno kūrėjų organizacijos, Lietuvos meno kūrėjų asociacija (toliau vadinama – organizacijos). Vienas juridinis asmuo gali siūlyti vieną pretendentą ar jų kolektyvą premijai gauti.

 Organizacija, teikdama paraišką, pristato šiuos pretendentą apibūdinančius dokumentus:

  • rekomendaciją, kuri pagrindžia pretendento kultūros ar meno veiklos reikšmingumą;
  • pretendento gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
  • pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašą.

 Popierinę paraišką (1 originalas) siųskite adresu:

Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento

Istorinės-kultūrinės atminties įprasminimo skyrius

Kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius

Ant voko nurodykite ,,Vyriausybės kultūros ir meno premijos“

 Papildomai būtina pateikti kūrybinės veiklos aprašymo bei rekomendacijos elektronines kopijas (Wordo formate, be parašų) adresu: vilija.vysniauskiene@lrkm.lt.

 Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija, įvertinusi siūlomų pretendentų veiklą Lietuvos kultūros ir meno kontekste, atrenka asmenis, kuriems rekomenduoja skirti premijas. Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 premijų. Nuo 2008 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija yra 340 bazinių socialinių išmokų dydžių. Premijos gali būti skiriamos pavieniams pretendentams arba pretendentų kolektyvui. Premija, skiriama pretendentų kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam šio kolektyvo nariui.

 Pakartotinai siūlyti pretendentą galima praėjus 5 metams po premijos skyrimo.

 Išsamesnę informaciją teikia Istorinės-kultūrinės atminties įprasminimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė, tel. (85) 2193428, el. p. vilija.vysniauskiene@lrkm.lt