Kvietimas į Mėgėjų teatrų šventę

Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyrius praneša, kad 2013 m. rugpjūčio 18 d. (sekmadienį) Suvalkų 9-osios pagrindinės mokyklos sporto salėje (Hameršmito g. 11) vyks Mėgėjų teatrų šventės II dalis. Renginio pradžia 15 val.

Programa:

• Šeštokų etnografinės Prano Dzūko sodybos mėgėjų teatras pristatys Aldonos Surdokienės pjesę „Tėvo klaida”. Režisierė Aldona Surdokienė.

• Kauno rajono Voškonių kultūros centro teatras „Siena” suvaidins Bernardo Šou (Bernard Shaw) spektaklį „Kaip jis melavo jos vyrui”. Režisierė Hana Šumilaitė.

• Seinų mėgėjų teatras parodys Stasio Žemaičio spektaklį „Jaunikis iš Kauno”. Režisierė Eugenija Pakutkienė.

Tarp spektaklių žiūrovams laiką pamalonins Suvalkų mišrusis choras „Ančia”, vadovaujamas Gedimino Kraužlio.

Po meninės dalies LLD Suvalkų skyriaus patalpose, Kosciuškos g. 76, vyks vakaronė (vaišės suneštinės).

Maloniai kviečiame dalyvauti renginyje.

 Kostas Leončikas