Kvietimas

               Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyrius kviečia visus norinčius iškilmingai paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 97-ąsias metines – Vasario 16-osios šventę. Minėjimas vyks 2015-02-15 d. (sekmadienį) po lietuviškų šv. Mišių (apie 16.30 val.) Suvalkų 9-osios pagrindinės mokyklos sporto salėje, Hameršmito g. 11. Kviečiame taip pat dalyvauti suneštinėje vakaronėje LLD Suvalkų skyriaus patalpose, Kosciuškos g. 76, minėjimui pasibaigus.

                                                                                                                   LLD Suvalkų skyriaus valdyba

Suvalku