Lazdijų meno mokyklos koncertas Seinuose

 Kovo 13-osios popietę su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena seiniškius pasveikinti atvyko vaikai ir jaunimas su mokytojais iš Lazdijų. Seinų „Lietuvių namuose“ jie parodė šventinę programą. Scenoje matėme ir dvi „Žiburio“ mokyklos moksleives Vaivą ir Elizą, kurios jau kelerius metus lanko Lazdijų meno mokyklą.

 Svečius pasveikino „Žiburio“ mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas. Jis įteikė vadovams gėlių, o vaikams krepšį saldainių.

 Lazdijų muzikos mokyklos pradžia siekia 1967 metus. Iš pradžių buvo 62 moksleiviai. Mokslas pradėtas akordeono, solfedžio ir fortepijono klasėse. Dabar mokinių keliskart daugiau, veikia keletas metodinių būrelių, choreografijos skyrius, dailės, fortepijono, instrumentinės muzikos ir teorinis-vokalinis skyrius.

 Nuo 2007 metų Lazdijų meno mokyklos direktorė yra mokytoja Renata Mockevičienė. Ji pasveikino seiniškius su Kovo 11-ąja, pakvietė juos koncertuoti į Lazdijus, ragino Seinų krašto vaikus mokytis meno mokykloje, nes atstumas – vos 20 kilometrų.

Lazdijų meno mokykla bendradarbiauja su Lazdijų Motiejaus Gustaičio, Veisiejų ir Seirijų gimnazijomis, Šeštokų, Kučiūnų ir Šventežerio mokyklomis, „Vyturėlio“ ir „Kregždutės“ darželiais, draugauja su Kalvarijos, Vilkaviškio, Trakų muzikos mokyklomis, Lenkijos ir Baltarusijos gimnazijomis.

Genutė Pakutkienė, ib, punskas.pl

lazdijai