Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga turi naują pirmininką

 Raimundas-MakauskasLenkijos lietuvių jaunimo sąjungos (LLJS) nariams ši vasara buvo labai darbinga. Liepos pradžioje jie dalyvavo Pasaulio lietuvių bendruomenės Seime, renginyje „Šimtas Lietuvos veidų“, kur aktyviai išsakė savo nuostatas ir poziciją vienu ar kitu klausimu. Po to visi vyko į Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą – klausytis, diskutuoti, varžytis sporto rungtyse ir šėlti vakaronėse. Be to, dalyvauta Šimtmečio dainų šventėje, organizuota Estradinių dainų šventė. O baigiantis vasarai atėjo laikas peržiūrėti LLJS veiklą, numatyti gaires, atsinaujinti. Tuo tikslu rugpjūčio 19 dieną Punske vyko Lenkijos lietuvių jaunimo susirinkimas, kurio metu buvo renkama nauja valdyba, aptarti praėjusios kadencijos valdybos darbai bei tolesni planai ir įsipareigojimai ateičiai.

Ne paslaptis, kad kiekviena naujai išrinkta valdyba turi prisiimti laikmečio keliamus iššūkius, rasti potencialo užsibrėžtiems tikslams įgyvendinti. Nuo LLJS įkūrimo 1994 metais svarbiausia jos misija yra vienyti Lenkijoje gyvenančius lietuvius, stiprinti jų tautinę savimonę ir palaikyti lietuviškumą šiame krašte. Ši savanoriška jaunų žmonių organizacija rengia kultūrinius ir informacinius renginius, bendradarbiauja su Lietuvos jaunimo sąjungomis, padeda Lenkijos lietuvių jaunimui išlaikyti tapatumą ir savitumą. Sąjungos finansavimas taip pat priklauso nuo valdybos organizuotumo ir narių geranoriškumo.

Ateinančiais kadencijos metais LLJS laukia svarbūs klausimai: referendumo dėl dvigubos pilietybės svarbos pristatymas, internetinio balsavimo įsisavinimas, ryšių su Lietuva stiprinimas, Sąjungos narių plėtra. Buvo atkreiptas dėmesys į savanoriškumo akcijų organizavimą mūsų krašte.

LLJS

Susirinkimo darbotvarkėje buvo naujos valdybos rinkimai. Į ją išrinkti: Matas Čėpla, Petras Grigutis, Irena Kovalevska, Lukas Kavaliauskas, Gintas Krakauskas, Karolina Petruškevičiūtė, Paula Rupinskaitė, Laima Sidarytė, Aldutė Vaičiulytė, Ingrida Vaznelytė, Linas Vilkelis. LLJS pirmininku vienbalsiai buvo išrinktas Raimundas Makauskas. Sveikiname naują pirmininką ir naują valdybą. Linkime jiems darnaus ir prasmingo darbo!

LLJS, punskas.pl

2 atsakymai į “Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga turi naują pirmininką”

  1. Pritariu ,,pelėdos“ pateiktai nuomonei. Žinotina ir tai,kad dabartinė Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kaip ir Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovybės savo veiklą grindžia ,deja, neoliberalios pasaulėžiūros ,,vertybėmis“.Tad, užsispyrusiai ir savanaudiškai reikalauja dvigubos pilietybės ,kuri iš esmės yra kensminga ir nepageidaujama Lietuvos nacionaliniam saugumui ir tautiniams interesams.Dabartinis Lietuvoje galiojantis pilietybės statusas numato retas išimtis dėl dvigubos pilietybės ,o tai visiškai pakanka.Tad, Punsko-Seinų -Suvalkų krašto jaunimo veikla bus labiau vertinga ir pageidaujama,jeigu neturės perteklinio nūdienos liberalizmo atspalvio.Geros kloties jaunime!

  2. Mielas mūsų jaunime, išklausykite protingo Lietuvos jaunimo nuomonės apie dvigubą (keliagubą) pilietybę. Nepasiduokite manipuliacijoms liberalių ir kosmpolitinių veikėjų, neplaukite pasroviui. Lietuvai ir taip pakanka rūpesčių ir be dvigubos pilietybės. Jūs gi suprantate ir žinote, kad gyventi Lietuvoje galima ir su Lenkijos pilietybe, galima dirbti ir plėtoti verslus. O LT prezidentais ir taip negalėsite tapti, nes negimėte Lietuvoje.
    Apie tai rasite čia http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/vytautas-sinica-laisves-piknike-dviguba-pilietybe-tai-iliuzija

Komentarai uždrausti.